BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cygańska Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu wybranymi szpitalami
Use of Cost Accounting System to Manage Heatlh Care Units- Empirical Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2007, nr 30, s. 31-39, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rachunek kosztów, Ewidencja kosztów, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Badania ankietowe
Cost accounting, Expenses register, Medical facilities management, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Przyjęte rozwiązania w zakładach opieki zdrowotnej w zakresie stosowanych rachunków kosztów warunkują możliwości decyzyjne zarządzających. Przeprowadzone badania wykazały, że stosowane systemy ewidencji i rozliczania kosztów w zbyt małym zakresie wspomagają procesy zarządcze, koncentrując się w głównej mierze na dostarczaniu informacji dla celów sprawozdawczych. (abstrakt oryginalny)

Costs accounting systems have a big influence on making decision possibilities in health care units. Research results revealed that the information from cost accounting systems in hospitals is mainly used to financial statement rather than to making decision process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hass-Symotiuk M.: Rachunek kosztów dla polskich szpitali publicznych u schyłku XX wieku. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, 1998, nr 44.
  2. Hass-Symotiuk M.: Rozliczenia międzyokresowe kosztów z zakładzie opieki zdrowotnej. "Rachunkowość w jednostkach ochrony zdrowia", 2004b, nr 7 (13).
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998.164.1194)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1230-364X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu