BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Struktura rynku walutowego - tendencje światowe a uwarunkowania polskie
The FX Market Structure - Global Trends and Polish Conditions
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 250-259, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Rynek walutowy, Analiza porównawcza, Rynki finansowe
Foreign Exchange (FX), Comparative analysis, Financial markets
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wzajemnych relacji między uczestnikami rynku walutowego (tworzącymi dwie grupy: instytucji finansowych oraz podmiotów niefinansowych) a dostępnymi na tym rynku typami transakcji. Wyodrębnienie podmiotowej i przedmiotowej struktury rynku walutowego pozwala bowiem na określenie zasadniczych motywów determinujących zachowania podmiotów na analizowanym segmencie rynku finansowego. (fragment tekstu)

The paper discusses the topic of structural aspects of the FX market. The main objective is to de-e the connections between financial institution and non-financial customers in the FX market. The analysis is based on data collected from the Bank for International Settlements and the National Bank of Poland. The paper shows that the main determinant of financial institutions activity in the FX market is speculation, whereas the non-financial customers realize in the FX market their foreign trade objectives and risk management strategies. Additionally, it has been concluded that the future of the Polish FX market could be determined by the development of FX trading Internet platforms and adopting euro in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Galati G., Heath A., What drives the growth in FX activity? Interpreting the 2007 triennal survey, "BIS Quarterly Review", December 2007.
 2. Lyons R., A simultaneous trade model of the foreign exchange hot potato, "Journal of International Economics" 1997 no. 42.
 3. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2004.
 4. Pietrzak E., Międzynarodowe operacje walutowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992.
 5. Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, NBP, Warszawa 2004.
 6. Rozwój systemu finansowego w Polsce w roku 2004, NBP, Warszawa 2005.
 7. Rozwój systemu finansowego w Polsce w roku 2005, NBP, Warszawa 2006.
 8. Rozwój systemu finansowego w Polsce w roku 2006, NBP, Warszawa 2008.
 9. Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
 10. Sławiński A., Zastosowanie transakcji fx swap na polskim rynku finansowym, "Rynek Terminowy" 2002 nr 2, s. 50-53.
 11. Triennal Central Bank Survey, BIS, 2007.
 12. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2007 r. na krajowym rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych, NBP, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu