BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Galbarczyk Tamara (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Pozyskiwanie kapitałów obcych przez przedsiębiorstwa we współpracy z bankami
Raising External Capital by Companies in Co-operation with Banks
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 270-277, tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Finansowanie przedsiębiorstwa, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Krótkoterminowe papiery dłużne, Obligacje korporacyjne
Financing enterprises, Foreign capital in enterprises, Business activity lending, Short-term debt securities, Corporate bonds
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest prezentacja form finansowania działalności pozyskiwanych przez przedsiębiorstwa we współpracy z bankami. Analiza ogranicza się przy tym do najczęściej wykorzystywanych form, jakimi są kredyty bankowe oraz emisje papierów wartościowych o charakterze dłużnym. (fragment tekstu)

When conducting economic activity, companies finance themselves mainly with their own capital. An addition to their own funds can be external capital that comes inter alia from bank credits or issuance by a company of long- and short-term securities (debentures). Because companies should seek the optimum capital structure, the question arises to what extent they use external capital and which form of it is of greatest importance here. As this is a vast subject, the analysis omitted some forms of financing and confined itself to those used most often, which are bank credits and issuance of securities. The funds raised in this form can be both long- and short-term; consequently they can be used to finance current economic activities and investments that enable the company's survival and development. Between 2002 and 2006 there was an increase in credits granted by the banking sector by over 19%. Most of these loans were granted in Polish zloty. Companies were most interested in investment credit (usually long-term), operational credits and current account credits (usually short-term). In the whole period, investment credits constituted the largest percentage of the total credits granted, their increase being over 7%. An increase in operational and current account credits was almost 17% altogether. The indebtedness of companies because of issuance of securities increased in turn by over 35%, the debts on account of issuance of short-term securities having increased by over 11 %, and on account of bonds redeemable after more than a year - having almost doubled. During the whole period investigated, the value of credits raised in banks, a classical way of external funding, exceeded several times the amount of funds obtained by companies from the issuance of securities. The growth rate of long-term obligations on account of issuance of securities is, however, far higher than the growth rate of long-term credits. The issuance of bonds is more convenient than raising credits because it allows greater flexibility in managing the funds raised. After the amendment of the law on bonds, their issuance does not require that their purpose be specified in the issuance terms and conditions (except municipal bonds) unlike bank credits, whose purpose constitutes part of the concluded credit contract. This is important, especially in raising funds for long-term periods. However, the issuance of securities may not be available, especially for smaller entities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002.
 2. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii (wydanie trzecie uaktualnione), PWN, Warszawa 2005.
 3. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2003.
 4. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2007.
 5. Grzywacz J., Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 2000.
 6. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Zawadzka Z., Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 2006.
 7. Jaworski W.L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2002.
 8. Korenik D. (red.), Innowacyjne usługi banku, PWN, Warszawa 2006.
 9. Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2004.
 10. Nowak M., Emisja papierów komercyjnych w Polsce, Twigger, Warszawa 1999.
 11. Onoszko J., Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw (KPDP) w Polsce i w krajach wysoko rozwiniętych, Materiały i Studia NBP, nr 183, wyd. NBP, Warszawa 2004.
 12. Ostrowska E., Banki na rynkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2005.
 13. Podsumowanie IV kwartału 2005 r. oraz roku 2005 na rynku pozaskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, www.fitchpolska.com.pl.
 14. Podsumowanie IV kwartału 2006 r. oraz roku 2006 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, www.fitchpolska.com.pl.
 15. Polski rynek skarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie IV kwartału 2004 oraz 2004 roku, www.fitchpolska.com.pl.
 16. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.
 17. "Rating&Rynek" 2005 nr 24, www.fitchpolska.com.pl.
 18. Sytuacja finansowa banków w 2003 roku. Synteza, NBP, Warszawa 2004.
 19. Sytuacja finansowa banków w 2004 roku. Synteza, NBP, Warszawa 2005.
 20. Sytuacja finansowa banków w 2005 roku. Synteza, NBP, Warszawa 2006.
 21. Sytuacja finansowa banków w 2006 roku. Synteza, NBP, Warszawa 2007.
 22. Szczepański J., Szyszko L. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu