BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzegorczyk Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Title
Decyzje finansowe przedsiębiorstwa dotyczące polityki produktu i mierniki ich efektywności
The Financial Decisions of Enterprises in the Life Cycle of a Product - Product Policy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 287-295, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Mierniki efektywności produkcji, Strategia finansowa przedsiębiorstwa, Strategia marketingowa, Cykl życia produktu
Production effectiveness indicators, Company's financial strategy, Marketing strategy, Product life cycle
Note
summ.
Abstract
Artykuł zawiera rozważania o decyzjach marketingowych i finansowych przedsiębiorstwa podejmowanych podczas cyklu życia produktu oraz o miernikach efektywności decyzji marketingowych, które świadczą o istnieniu zależności między strategią marketingową i strategią finansowania. (fragment tekstu)

There are mutual correlations between the marketing strategy and the financial strategy of an enterprise. An effective marketing strategy causes an increase in sales and profits, which influences the marketing activities. Financial decisions of the enterprise during the product's life cycle are especially important. They refer to the choice of the financial sources needed for the creation of a new product and the management of the current assets during the life cycle of the product. In order to keep profitable position in the market the enterprise should assign its financial resources to the new product's creation and its introduction into the market in third phase of the product's life cycle. The financial position of the enterprise may suffer from the delay of these decisions. The efficiency of the financial decisions in the product's life cycle can be measured with the use of the ROI and discounted cash flow brand value.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Garbarski L., Rytkowski I., Wrzosek W., Marketing, punkt zwrotny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1999.
  2. Grzegorczyk W., Finansowanie strategii marketingowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Łódź 2003.
  3. Kozielski R. (red.), Wskaźniki marketingowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  4. Lenskold J.D., Pomiar rentowności inwestycji marketingowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  5. Szymański P., Strategie zarządzania majątkiem obrotowym i kapitałem obrotowym brutto na tle cyklu życia przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie finansami: cele -organizacja - narzędzia, Uniwersytet Szczeciński, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu