BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajduga Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Sfera działalności lokalnej reasekuratorów w Polsce na przykładzie PTR SA
The Zone of Investment Activities of Reinsurance Companies in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 307-318, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Ubezpieczenia, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Reasekuracja, Lokaty podmiotów ubezpieczeniowych, Studium przypadku
Insurances, Insurance company, Reinsurance, Insurance entities deposits, Case study
Note
summ.
Company
Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie działalności lokacyjnej reasekuratorów w Polsce na przykładzie PTR S.A. W artykule opisane zostały regulacje prawne w zakresie polityki lokacyjnej, przedstawiono również strukturę lokat zakładów ubezpieczeniowych oraz przeprowadzono analizę rentowności działalności lokacyjnej. Opisana została także pozycja rynkowa reasekuratora PTR S.A.

An aim of any enterprise (also an insurance and reinsurance company) in a market economy is multiplying its assets. The amount of these assets is a determinant factor of a company's position in the market and its opportunities of development. Investment policies of insurance companies, despite advanced law regulations in this field, allow to compete with other entities and determine a company's position in the insurance and reinsurance market. Legal regulations fully determine the scope and area of investment activities, also a structure of an investing portfolio of an insurance and reinsurance company. Companies have to invest their assets by adjusting the structure of their investments to their businesses so, while maintaining their financial liquidity, they can achieve the highest possible degree of security and profitability. The aim of the article is to present investment activities of insurance companies of the second section which provide reinsurance services and the only polish reinsurance company ptr com. (Joint stock company).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Biuletyny Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń za lata 1995-2001, Biuro Nadzoru i Statystyki, Warszawa.
  2. Kiedrowska M, Działalność lokacyjna w rachunkowości zakładów ubezpieczeń, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2003.
  3. Raporty roczne PTR SA za lata 1997-2006
  4. Rocznik Komisji Nadzoru Finansowego za rok 2006, http://www.kpwig.gov.pl/rynek_ubezpieczen/ Dane_o_rynku/Dane_roczne/rocznikl.html, data 12.02.2008.
  5. Roczniki Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych za lata 2002-2005, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie zezwolenia ogólnego na uznawanie za środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (DzU 2001 nr 121, poz. 1294).
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zezwolenia ogólnego na uznawanie za środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami państw członkowskich UE (DzU 2004 nr 94, poz. 910).
  8. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU 2003 nr 124, poz. 1151).
  9. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 1997 r. w sprawie zezwolenia ogólnego na lokatę funduszy ubezpieczeniowych poza granicami kraju (Monitor Polski 1997 nr 13, poz. 10).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu