BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hybka Małgorzata Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rozliczanie strat poniesionych przez osoby prawne w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej
Relief of Losses Incurred by Legal Entities in Poland and Other European Union Member States
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 319-327, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Analiza porównawcza, Działalność gospodarcza, Straty gospodarcze, Osoba prawna
Comparative analysis, Business activity, Economic losses, Legal entity
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule przeprowadzono analizę porównawczą zasad rozliczania strat przez osoby prawne w Polsce i w innych państwach UE, a jego celem jest ocena rozwiązań w tym zakresie przyjętych w naszym kraju przez pryzmat rozwiązań obowiązujących w innych państwach UE. Ponadto przedstawiono w nim, jak zmieniały się deklarowane i odliczane straty przez osoby prawne w Polsce w latach 2000-2006. (fragment tekstu)

Corporations have always sought for new tax planning strategies. The basic aim of such strategies is the reduction of tax liabilities by means that are within the letter of the law. Loss relief may be considered as an attractive instrument in this regard. European Union Member States apply diversified restrictions concerning loss deduction. Some of them allow carrying forward of losses, others allow carrying backward as well. The main objective of this article is to provide an overview of the current regulations concerning loss relief in the European Union countries and point out some possibilities of applying it as a tax planning tool.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Endres D., Lüdicke J., Verlustberücksichtigung über Grenzen hinweg, PricewaterhouseCoopers, Frankfurt am Main 2006.
 2. Fuest W., Ritter W., Die Steuerbelastung der Unternehmen in Deutschland, Deutscher Instituts-Verlag GmbH, Köln 2006.
 3. Hybka M.M., Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Republice Federalnej Niemiec, AE, Poznań 2005.
 4. Neveling N., M&S loss relief victory promises tax payouts, "Accountancy Age" 2007 no. 2.
 5. Nicodème G., Corporate Tax Competition and Coordination in the European Union: What Do We Know? Where Do We Stand?, European Commission, Brussels 2006.
 6. Raport Ministerstwa Finansów dotyczący rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych CIT-S za lata 2000-2006, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007.
 7. Tax Treatment of Losses in Cross-Border Situations, Commission of the European Communities, Brussels 2006.
 8. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. DzU 2000 nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. DzU 2005 nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 10. Worldwide Tax Guide 2007, PKF International, London 2007.
 11. Ziółek Ł. (red.), Międzynarodowe planowanie podatkowe, Difin, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu