BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janeta Agnieszka (Politechnika Opolska)
Title
Wpływ czynników branżowych na płynność finansową przedsiębiorstwa
The Influence of Sector Factors on the Corporate Liquidity
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 360-367, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Czynniki rozwoju przedsiębiorstwa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Analiza czynnikowa
Companies development factors, Enterprises financial liquidity, Factor analysis
Note
summ.
Abstract
W artykule została dokonana analiza czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które wpływają na płynność finansową przedsiębiorstwa. Omówione determinanty mają istotny wpływ m.in. na kapitał przedsiębiorstwa, stopień płynności aktywów przedsiębiorstwa, poziom ryzyka związanego z osiąganiem zaplanowanych dochodów czy natężenie konkurencji rynkowej w ramach proponowanej oferty. (fragment tekstu)

Existing of the company in the market environment is connected with the influence of this environment on the corporate financial standing. Effects of the financial management depend on quality of the company's operational and financial processes, but in some scope they may be formed directly by the company's environment. The important elements of the economic environment are the sector factors. In the article, the sector factors, which in the important way influence the corporate liquidity, were identified. Among determinants presented, sector life cycle and connection between the particular cycle phases and the corporate liquidity were taken into consideration.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bartkiewicz A., Wpływ strategii finansowania majątku obrotowego na płynność finansową (na przykładzie spółek giełdowych przemysłu lekkiego), [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, T. 1, red. W. Pluta, AE, Wrocław 2004.
  2. Decrg C.R., Liquidity Needs and Vulnerability to Financial Underdevelopment, The World Bank, Working Paper nr WPS 3161, 30.11.2003.
  3. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005.
  4. Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
  5. Łukasik G., Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, AE, Katowice 1998.
  6. Stradomski M., Zarządzanie strukturą zadłużenia w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
  7. Śnieżek E., Przepływy pieniężne ex post i ex ante, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
  8. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu