BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworek Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Szóstek Aneta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Ocena efektywności polskich inwestycji zagranicznych - kilka refleksji na podstawie badań
The Appraisal of Effectiveness of Polish Foreign Direct Investmens - Conclusions on the Research Results
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 368-381, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Badania ankietowe, Metody oceny inwestycji, Badanie efektywności inwestycji
Foreign investment, Questionnaire survey, Methods of investment evaluation, Research efficiency of investment
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu była ocena efektywności polskich inwestycji zagranicznych na podstawie badań przeprowadzonych przez autorki w 2007 roku. W artykule przedstawiono następujące metody oceny inwestycji zagranicznych: szacowanie wartości obecnej netto projektu inwestycyjnego oraz szacowanie dochodu z inwestycji zagranicznej raz przynależnej im stopy dyskontowej.

The purpose of this paper is to present the issues of international budgeting conducted by Polish companies. Evaluation of effectiveness of foreign investments as well as domestic investments consists of estimation of incremental cash flows generated by the project. It must also take into account factors characteristic for international activities. Investors preparing economic evaluation of foreign investment use different financial measures expressed both in local and home currency. In order to follow the methodological correctness, they should estimate discount rate compliant with the chosen method of profit estimation. This paper presents results of research on executing this rule by Polish investors.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bavishi V.B., Capital budgeting practices at multinationals, "Management Accounting" 1981, August.
 2. Brigham E.F., Houston J.F., Podstawy zarządzania finansami. Tom II, PWE, Warszawa 2005, s. 97.
 3. Buckley A., Buckley P., Langevin P., Tse K.L., The financial analisis of foreign investment decisions by large UK-based companies, "European Journal of Finance" 1996 t. 2, nr 2.
 4. Buckley A., Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena, PWN, Warszawa 2002.
 5. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Jaworek M., Szóstek A., Efektywność bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw, [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz, w druku.
 7. Jaworek M., Szóstek A., Ocena efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, red. W. Karaszewski, w druku.
 8. Jaworek M., Szóstek A., Ocena efektywności polskich inwestycji zagranicznych - wyniki badań, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1200, AE, Wrocław 2008.
 9. Kim S.H., Farragher E.J., Crick T., Foreign capital budgeting practices used by the US and non-US multinational companies, "The Engineering Economist" 1984 nr 3.
 10. Oblak D.J., Helm R.J., Survey and analysis of capital budgeting methods used by multinationals, "Financial Management" 1980, Winter.
 11. Shao L.P., Shao A.T., Capital budgeting practices employed by European affiliates of US transnational companies, "Journal of Multinational Financial Management" 1993 nr 1-2.
 12. Shao L.P., Shao A.T., Risk analysis and capital budgeting techniques of US multinational enterprises, "Managerial Finance" 1996 nr 1.
 13. Stanley M.T., Block S.B., An empirical study of management and financial variables influencing capital budgeting decisions for multinational companies in the 1980s, "Management International Review" 1983 nr 3.
 14. Stonehill A., Natanson L., Capital budgeting and the multinational corporation, "California Management Review" 1968.
 15. Wicks Kelly M.E., Philippatos G.C., Comparative analysis of the foreign investment evaluation practices by US-based manufacturing multinational companies, "Journal of International Business Studies" 1982 nr3.
 16. Zarzecki D., Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu