BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Analiza transakcji sekurytyzacji własności intelektualnej przeprowadzonych na świecie
Analysis of Intellectual Property Securitization Transactions Throughout the World
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 401-408, wykr., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Kapitał intelektualny, Sekurytyzacja aktywów, Zarządzanie aktywami
Intellectual capital, Asset securitisation, Asset management
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono rozwój sekurytyzacji własności intelektualnej na przykładzie przeprowadzonych na świecie transakcji oraz omówiono aktywa będące zabezpieczeniem tych transakcji. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present intellectual property as the underlying asset and development of intellectual property securitization. The change from industrial economy to the economy based on knowledge made intellectual capital one of the most important assets of the enterprise. It is called the invisible asset which creates visible effects. It allows companies to achieve more than average profits and strengthen the competitive position. Companies try to protect their intellectual capital from using it by other entities by creating it into intellectual property and then using it as underlying assets of securitization. In the first part of this article different intellectual property assets have been introduced and the specific of this transaction. In the second part transactions which have been done in the world have been analyzed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barta J., Markiewicz R., Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu, UNIVERSITAS, Kraków 1998.
 2. Błeszyński S., Prawo autorskie wobec nowych technik kopiowania utworów słownych, Urząd Patentowy, Warszawa 2003, s. 361-382.
 3. Hillery J.S., Securitization of Intellectual Property: Recent Trends from the United States, CORE Washington 2004.
 4. Kosiński A., Sekurytyzacja aktywów, Wyd. Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 1997.
 5. Kotarba W., Ochrona wiedzy w Polsce, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2005.
 6. Mourisen J., Koleva G., Packing and unpacking knowledge, patents and intellectual capital, "Journal of Intellectual Capital" 2005 vol. 6, no. 3, s. 308-321.
 7. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, 1999.
 8. Urbanek G., Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 9. Ustawa z dnia 2 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU 1994 nr 24 poz. 83).
 10. World Intellectual Property Organisation, Secrets of Intellectual Property-A Guide for small and medium sized Exporters, Genewa 2004.
 11. http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/business/development/intellectual-property/index.html.
 12. www.securitization.net.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu