BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalasińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rynek kredytów hipotecznych a sekurytyzacja
Mortgage Market and the Securitization
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 409-414, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Kredyt hipoteczny, Sekurytyzacyjne instrumenty finansowania, Zarządzanie kredytem
Risk management, Mortgage credit, Asset-Backed Securities (ABS), Credit management
Note
summ.
Abstract
Sekurytyzacja jest procesem, o którym mówi się dużo w ostatnich latach, szczególnie w odniesieniu do aktywów banku. Banki dostrzegły walory sekurytyzacji, dzięki temu prace nad implementacją sekurytyzacji w polskim systemie bankowym są coraz bardziej zaawansowane. Wiele polskich banków już miało okazję do korzystania z sekurytyzacji w zarządzaniu ryzykiem bankowym. Ze względu na dynamiczny wzrost ilości i wartości hipotek, polskie banki myślą o realizacji sekurytyzacyji w odniesieniu do tego rodzaju aktywów banku. Mogą już tworzyć odpowiednio duże i jednolite portfele kredytów hipotecznych dla sekurytyzacji. Polski rynek kredytów hipotecznych rozszerzył się w ostatnich latach tak dalece, że realizacja sekurytyzacji na tym rynku stała się nie tylko możliwa, ale również niezbędna.

Securitization is a process, which was talked about a lot in the last years, particularly with reference to bank assets. Banks have noticed capabilities of securitization, thanks to this, works on implementation of securitization in the Polish banking system are more and more advanced. The progress of implementation is not so fast, like one would wish, but many Polish banks have already taken determined steps for making use of securitization in bank risk management. Because of dynamic growth of volume and values of mortgages, Polish banks think about implementing the securitization with reference to this kind of bank asset. They can already create adequately big and uniform portfolios of mortgages for securitization. The paper is on the Polish mortgage market and on securitization. The Polish mortgage market has extended in the last years and so that the implementation of securitization on this market has became not only possible but also necessary.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chojnowski W., Sekurytyzacja aktywów banku ze szczególnym uwzględnieniem kredytów hipotecznych, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, z. 16, Warszawa 2003.
  2. Drewicz-Tułodziecka A., Sekurytyzacja aktywów ze szczególnym uwzględnieniem wierzytelności hipotecznych, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2003.
  3. Finansowanie nieruchomości, grudzień 2007 (4/13), marzec 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu