BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kąkol Wiesław (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Strategia a wartość przedsiębiorstwa
Strategy versus Company Value
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 436-445, wykr., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa
Enterprise value, Business valuation method, Corporation strategies
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było omówienie zasad określania wartości przedsiębiorstwa. Przedstawiono założenia wyceny przez analizę strategii, omówiono procedurę wyceny na podstawie analizy wariantów strategicznych oraz zalety i wady zastosowania modelu wyceny przedsiębiorstwa na podstawie analizy strategii.

The concept of value based management has become more and more popular lately. It constitutes a base of operation for more and more enterprises. Efficient implementation of this concept and observance of its principles require first of all knowledge about current value and value possible to obtain due to strategic value changes of enterprises. This is possible to achieve only through certain procedures that integrate different aspects of enterprises activities and present it in a synthetic form. This paper presents such a procedure. It is an attempt of integrating strategic management with finance management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wyd. ABC, Warszawa 2000.
 2. Coppeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 3. Ellis J., Williams D., Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 4. Herman A., Szablewski A., Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999.
 5. Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-Press, Warszawa 2001.
 6. Mittal B., Sneth J.N., Value Space. Winning the Battle for Market Leadership, McGraw-Hill, New York 2001.
 7. Nowak M., Dynamiczne modele zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, PRET S.A., Warszawa 1995.
 8. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 9. Penc J., Strategie zarządzania, T. 2, Wyd. Placet, Warszawa 1995.
 10. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 11. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy, Wyd. WIG-Press, Warszawa 1999.
 12. Skoczylas W., Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
 13. Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa 1995.
 14. Walczak M., Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu