BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluzek Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Finansowanie spółek w świetle obowiązujących reguł o niedostatecznej kapitalizacji
Corporate Financing in the Face of Thin Capitalization Rules
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 446-455, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Cienka kapitalizacja, Finansowanie przedsiębiorstwa, Spółki kapitałowe, Polityka podatkowa
Thin capitalization, Financing enterprises, Capital company, Tax policy
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie istoty niedostatecznej kapitalizacji w ujęciu krajowym i międzynarodowym oraz ograniczeń stawianych temu zjawisku w prawie podatkowym. (fragment tekstu)

The choice of corporate finance is an important source of tax planning opportunities because the tax treatment of a company and its shareholders differs significantly according to whether the raised capital equity or loan capital. The paper analyses the essence of thin capitalization in a national and international context. Financing structures with a small proportion of equity are therefore generally more advantageous as they reduce tax burden not only in a national but possibly also in an international context. As this has led to an increase of debt financing of corporations, many countries have introduced thin capitalization rules to secure their tax revenues. In order to avoid these rules companies often use hybrid financial instruments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Klostermann M., Tax Consequences of Hybrid Finance in Thin Capitalization Situations, Discussion Paper Nr. 22, April 2007, http://epub.wu-wien.ac.at, 30.10.2008 r.
  2. Kukulski Z., Niedostateczna kapitalizacja w prawie podatkowym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
  3. Poliński H.K., Thin capitalisation spółek handlowych w regulacjach Unii Europejskiej, USA i niektórych innych państw, "Prawo Unii Europejskiej" 2001 nr 2.
  4. Sommerhalder R., Approaches to thin capitalisation, "European Taxation" 1996 no. 3.
  5. The application of anti-abuse measures in the area of direct taxation - within the EU and in relation to third countries, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee, http://ec.europa.eu/taxation_customs/ resources/documents/common/whats_new/COM(2007)785_en.pdf.
  6. The OECD Report on Thin Capitalization, Paryż 1987.
  7. Tomsett E., Tax Planning for Multinational Companies, Woodhead-Faulkner Ltd, New York 1989.
  8. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 2000 nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
  9. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU 2000 nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
  10. Wasiluk A., Finansowanie długiem, [w:] Międzynarodowe planowanie podatkowe, red. Ł. Ziółek, Difin, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu