BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Patrycja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ryzyko związane z finansowaniem nieruchomości
Risk Connected with Financing the Fixed Property
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 474-482, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Finansowanie inwestycji, Rynek nieruchomości, Szacowanie ryzyka, Inwestycje w nieruchomości
Investment financing, Real estate market, Risk estimating, Investments in real estate
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie metod finansowania nieruchomości oraz identyfikacja ryzyka, które pojawia się przy wyborze odpowiedniej metody, a także próba wskazania możliwości zabezpieczania się przed określonymi rodzajami ryzyka. (fragment tekstu)

The development of the market of the fixed property caused the development of methods of financing this market. These methods mainly concern housing fixed properties and commercial fixed properties. They are available for individual customers and for enterprises investing on the fixed property market. Different kinds of risk are connected with every method of financing. Investors must take into consideration risk connected with the appropriate method of financing. Appropriate instruments are on the financial market for managing risk. The aim of the article is the presentation of methods of financing the fixed property, discussing appropriate risks, presenting risk management methods.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.
  2. Jajuga K., Kowalczyk P., Wybrane metody finansowania nieruchomości i związane z nimi ryzyko, [w:] Inwestycje i nieruchomości, red. A. Nalepka, AE, Kraków 2006.
  3. Jajuga K., Kuziak K, Markowski P., Inwestycje finansowe, AE, Wrocław 1997.
  4. Kalasińska M., Sekurytyzacja aktywów bankowych, ZBP, Warszawa 2007.
  5. Kasapi A., Kredytowe instrumenty pochodne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  6. Korombel A., Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, Difin, Warszawa 2007.
  7. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006.
  8. Michalak A., Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu