BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Grzegorz (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Decreasing Negative Delivery Risk Influence on the Recepient's Firm Value: Porfolio Approach
Propozycja zastosowania teorii portfela do obniżenia negatywnego wpływu ryzyka dostaw na wartość firmy odbiorcy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 557-565, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Zarządzanie zapasami, Kryteria wyboru dostawcy, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie aktywami
Inventory management, Supplier selection criteria, Enterprise value, Asset management
Note
streszcz.
Abstract
Podstawowym finansowym celem zarządzania przedsiębiorstwem jest maksymalizacja jego wartości. Zarządzanie zapasami powinno także przyczyniać się do osiągnięcia tego podstawowego celu. Strategia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa jest realizowana w warunkach ryzyka i niepewności. Niniejszy artykuł przedstawia konsekwencje dla firmy odbiorcy, jakie niesie ze sobą ryzyko czasu dostaw. Rozwiązanie proponowane w opracowaniu, dotyczące doboru dostawców, oparte jest na wykorzystaniu przesłanek płynących z teorii zarządzania portfelem aktywów.(abstract oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fabozzi F.J., Fong G., Fixed income portfolio management (in Polish: Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód), WN PWN, Warszawa 2000.
  2. Kalberg J.G., Parkinson K.L., Corporate liquidity: Management and Measurment, IRWIN, Homewood 1993.
  3. Piotrowska M., Corporate Finance: Short-run financial decisions (in Polish: Finanse spółek. Krótkoterminowe decyzje finansowe), AE, Wrocław 1997.
  4. Pritchard C.L., Project risk management (in Polish: Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka), MT&DC, Wig-Press, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu