BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Taraszkiewicz Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Title
Światowy kryzys finansowy i jego wpływ na turystykę w Polsce
Short and Long-Term Implications of Financial Crisis and its Influence on Tourism
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 859-866, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Keyword
Kryzys finansowy, Turystyka, Rynek turystyczny
Financial crisis, Tourism, Tourism market
Note
summ.
Abstract
Biorąc pod uwagę strukturę, dynamikę i obszar występowania, światowy kryzys finansowy 2007-2009 ujawnia wiele analogii do Wielkiego Kryzysu w latach trzydziestych XX wieku. W artykule przedstawiono krótko- i długoterminowe implikacje kryzysu finansowego. Pokazano negatywne skutki zaobserwowane w branży turystycznej, gdzie w 2009 roku w krótkim okresie nastąpił spadek w międzynarodowym ruchu turystycznego

Considering the structure, dynamics and the area of occurrence, the world's financial crisis of 2007-2009 reveals many analogies to the Great Depression in the thirties of the 20th century. With a diverse intensity, various repercussions appear in many branches in different parts of the globe. Help worth billions provided to banking sector has not stopped the crisis from extension. The negative effects have also been noticed in the tourist branch, where in 2009 a short-term l-2%15 decrease is expected in the international tourist traffic.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bez zabezpieczeń walutowych, „Rynek Turystyczny" 2009 nr 2.
 2. Bogucka D., Ostrożne szacunki, „Hotelarz" 2009 nr 2.
 3. Cydejko G., Poszukiwanie impulsu rozwoju, „Forbes" 2009 nr l.
 4. Hospitality Vision. Global performance review, Deloitte, London, Spring 2009.
 5. Jednak inwestują, „Hotelarz" 2009 nr 2.
 6. Materiały źródłowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 7. Może być źle, ale nie bardzo, „Rynek Turystyczny" 2009 nr l.
 8. Oil market indicators, OPEC bulletin, July 2008, www.opec.org.
 9. Oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki (III 2009).
 10. Pesymistycznie o 2009 roku, „Hotelarz" 2009 nr l.
 11. Przyjazdy cudzoziemców do Polski 2008, Badania i oszacowania Instytutu Turystyki (III 2009).
 12. Siedlecki A., A jednak się kręci - kryzysowe kredytowanie działalności hotelu, „Hotel Profit" 2009 nr 2.
 13. The executive report, UNWTO, Deloitte, London, Winter/Spring 2009.
 14. The travel and tourism competitiveness report 2009. Managing in time of turbulence, World Economic Forum, Geneva 2009.
 15. Wyjazdy zagraniczne, Oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki (III 2009).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu