BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkowska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Title
Regulacje bankowe - panaceum czy placebo?
Bank Regulation - Panacea or Placebo?
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 520-527, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Regulacje bankowe, Instytucje finansowe, Regulacje prawne, Prawo bankowe
Bank regulations, Financial institutions, Legal regulations, Banking law
Note
summ.
Abstract
Celem artykuły było określenie zasadności stosowania regulacji prawnych w funkcjonowaniu instytucji finansowych. W artykule przedstawiono powody ustanowienia regulacji bankowych, ich zakres, a także zalety i wady ich stosowania.

The paper lists reasons for regulating banks and considers the necessity of those laws. The scope of contemporary rules - mainly concerning bank capital - is presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Barth J.R., Capiro Jr. G., Leine R., Bank Regulation and Supervision: What Works Best, NBER Working Paper 9323, 2002.
 2. BCBS, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Comprehensive Version, BIS, Basel, June 2006.
 3. Berger A.N., Herring R.J., P.Szegö G., The role of capital in financial institutions, "Journal of Banking and Finance", vol. 19, issues 3-4, June 1995.
 4. Diamond D.W., Rajan R.G., A Theory of Bank Capital, "The Journal of Finance", vol. LV, no. 6, December 2000.
 5. Goodhart Ch., Hartmann Ph., Llewellyn D., Reflections on financial regulation, "Financial Stability Review", Issue 03, Autumn 1997.
 6. Góral L., Nadzór bankowy, PWE, Warszawa 1998.
 7. Iwanicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo usług finansowych, OW SGH, Warszawa 2008.
 8. Kane E. J., Ethical Foundations of Financial Regulation, NBER Working Paper No. w6020, 1997.
 9. Marcinkowska M., Wartość banku, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 10. Marcinkowska M., Ewolucja norm adekwatności kapitałowej banków, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, t. I, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
 11. Matthews K., Thompson J., Ekonomika bankowości, PWE, Warszawa 2007.
 12. Matysek-Jędrych A., Współczesne przeobrażenia systemu finansowego i ich konsekwencje, "Bank i Kredyt", styczeń 2008.
 13. McDonald O., Keasey K., The Future of Retail Banking in Europe. A View from the Top, John Wiley & Sons, Chichester 2002.
 14. Santos J.A.C., Bank Capital Regulation in Contemporary Banking Theory, "Financial Markets, Institutions & Instruments" 2001vol. 10, nr 2.
 15. Sinkey Jr J.F., Commercial Bank Financial Management, 6th ed., Prentice Hall, 2002.
 16. Solarz J.K., Bankowość międzynarodowa, Twigger, Warszawa 2004.
 17. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, "Materiały i Studia" nr 173, NBP 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu