BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marszałek Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rynkowe przesłanki emisji obligacji zamiennych na przykładzie spółek sektora informatycznego w Polsce
Market Circumstances for Convertible Bonds Issues by 'IT' Companies in the Polish Capital Market
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 528-538, wykr., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Finansowanie przedsiębiorstwa, Rynek informatyczny, Obligacje zamienne, Spółki publiczne
Financing enterprises, Information technology (IT) market, Convertible bonds, Public companies
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania była analiza warunków, w jakich polskie spółki publiczne podjęły decyzję o emisji hybrydowych instrumentów dłużnych. W tym celu zbadano spółki publiczne działające w polskim sektorze informatycznym.

Convertible bond can be a very flexible source of financing for the developing company. It makes shares issuing during the bear market time possible. Using convertible bond the company can avoid debt repayment. The goal of the article is to point out the main market circumstances for convertible bonds issues, made by Polish public companies from IT sector. The analysis implies that one of the most important reason to issue the convertible bonds is deep depreciation of bond issuer's share price on the stock exchange. Such situation makes share price appreciation more probable and so do the conversion premium. Another factor determining the moment of issuing the convertibles seems to be the overall share price level and trend for the sector.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Buczek S., Obligacje zamienne - podstawowe parametry i rodzaje, "Rynek Kapitałowy" 1999 nr 4.
  2. Das S., Structured Products & Hybrid Securities, John Wiley & Sons (Asia) Ltd., Singapore 2001.
  3. Duliniec A., Obligacje zamienne - hybrydowy instrument finansowania, "Rynek Terminowy" 2003 nr 4.
  4. Fabozzi J.F., Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG-PRESS, Warszawa 2000.
  5. Nelken I., Handbook of hybrid instruments, John Wiley & Sons Ltd, Chinchester 2000.
  6. www.parkiet.com.pl.
  7. www.securities.com.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu