BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matkowska Gizela (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Finansowe skutki przeniesienia majątku przedsiębiorstwa osoby fizycznej do nowej formy prawnej
Financial Effects of Assets' Transfer from Personal to New Legal Form Company
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 539-546, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Przekształcenia organizacyjne przedsiębiorstwa, Majątek przedsiębiorstwa, Spółki kapitałowe, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych
Organizational transformation of the company, Business assets, Capital company, Legal transformation of entities
Note
summ.
Abstract
Istotą pracy są aspekty związane z wyborem formy prawnej, która zapewni przedsiębiorstwu dalszy dynamiczny rozwój, oraz aspekty związane z wyborem najkorzystniejszego pod względem finansowym sposobu przeniesienia jego majątku do wybranej formy. (fragment tekstu)

The focus of this article is on selecting a new legal form for a big, profitable undertaking of a natural person to facilitate its further dynamic growth and on selecting a method of transferring the undertaking's assets into a new legal entity. The primary goal of the study is to provide the real value of the company's assets and a method of financial profits generation. The above aim is to be pursued by disclosing the market value of the company's property as assets, which shall facilitate access to the capital, and by tax optimisation, which will bring financial savings. Another benefit is the elimination of the owner's liability. The first part of the article is concerned with a search for an optimal form to be ultimately adopted by the entrepreneur's company, with forms such as partnership and capital company considered. Taking into account the size and reputation of the company analysed, the joint stock company form is surely the one that is recommended to be adopted by the company at hand. The second part of the article describes the method of transferring the company's assets and liabilities into a selected legal form. In the process of concept development, tax aspect is the most important as in the case of such a big enterprise, a considerable amount of money can be saved or lost. The following methods of assets transfer have been analysed: transformation, sale of particular assets and liabilities, contribution in kind involving particular assets and liabilities, sale of the company and contribution in kind involving the company. The analysis of all methods of assets transfer has shown that contribution in kind involving the company is particularly recommended, the economic calculation argument being decisive.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bailey T., Wild K., Deloitte&Tousch: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 2. Gabrusewicz W. i in., Zagadnienia rachunkowości finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2002.
 3. Helin A., Szymański K., Rachunkowość i opodatkowanie spółek kapitałowych, C.H. Beck, Bydgoszcz 2005.
 4. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 5. Jarugowa A. i in., Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość - MSR/MSSF - Podatki, ODDK, Gdańsk 2005.
 6. Kamela-Sowińska A., Wycena przedsiębiorstw i ich składników, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998.
 7. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych, Zakamycze, Kraków 2004.
 8. Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2000.
 9. Pietrzykowski K. i in., Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 10. Sachsa K. i in., VI Dyrektywa Vat, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 11. Szubielska D. i in., Wniesienie aportu do spółki kapitałowej, C.H. Beck, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu