BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rating jako element oceny wstępnej sytuacji finansowej banków
Rating as an Element of Preliminary Estimation of Financial Status of Banks
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 575-582, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Mierniki oceny finansowej banku, Ocena kondycji finansowej banku, Finanse banków, Analiza porównawcza
Bank's financial assesment indicators, Assessment of the financial condition of the bank, Banks finance, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie ratingu jako systemu oceny finansowej banków. W artykule opisano funkcje systemu ratingowego, jego istotę, znaczenie i metodologię oraz przedstawiono przykładową ocenę ratingową pięciu banków.

The paper's aim is to present using a rating system as an element of preliminary estimation of financial status of banks. On the background of theoretical considerations on the essence, meanings, historical bases and rating methodology, moody's ratings for five banks PKO BP, Peakao SA, BPH SA, BRE BANK SA, Millennium SA between 2003 and 2007 were presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jaworski W., Rating jako narzędzie oceny sytuacji zakładu ubezpieczeń, AE, Poznań 2000.
  2. Kaczmarek T.T. (red.), Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999, s. 51.
  3. Lewandowski M., Finansowanie inwestycji poprzez emisją obligacji. Rating jako sposób na uzyskanie dostępu do rynku kapitałowego. Praktyka rynkowa na przykładzie emisji obligacji przychodowych dla MWiK w Bydgoszczy, Biuro Finansowania Długiem i Finansowania Strukturalnego, Citibank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie SA, lipiec 2005.
  4. Solarz S., Rating - nowe słowo i nowe zjawisko w bankowości i finansach, "Bank i Kredyt" 1996 nr 7-8.
  5. http://info.bzwbk.pl/10336.
  6. http://www.um.katowice.pl/.
  7. www.ism.uw.edu.pl/sulek3.pdf.
  8. www.nbp.pl/system_finansowy/raport_ostabilnosci.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu