BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Integracja ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem i zrównoważoną kartą wyników
Integration of Economic Value Added with Budgeting and Balanced Scorecard
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 583-591, wykr., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Ekonomiczna wartość dodana, Strategiczna Karta Wyników, Ocena działalności przedsiębiorstwa, Budżetowanie
Economic Value Added (EVA), Balanced Scorecard (BSC), Performance evaluation of enterprises, Budgeting
Note
summ.
Abstract
Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod pomiaru i oceny dokonań przedsiębiorstwa, z perspektywy interesów właścicieli, jest ekonomiczna wartość dodana. W związku z tym celem opracowania jest ukazanie możliwości integracji tego miernika na potrzeby budżetowania oraz całościowego pomiaru dokonań w warunkach zrównoważonej karty wyników. (fragment tekstu)

The paper presents two basic aspects of integration among economic value added and some methods of management accounting. The first aspect refers to planning and scenario analysis, and thus in the first part of the paper the integration of economic value added and budgeting was depicted. The second aspect of integration is concerned with the performance measurement, so the integration of economic value added with balance scorecard was explained.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. 2GC Active Management, Combining Balanced Scorecard & EVA, Berkshire 2001.
  2. Ashworth G., Delivering Shareholder Value through Integrated Performance Management, Financial Times Management, London 1999.
  3. Cwynar A., Cwynar W., Ekonomiczna wartość dodana (EVA) jako element systemu zarządzania przez wartość (część II), "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000 nr 4.
  4. Fletcher H.D., Smith B., Managing for value: developing a performance measurement system integrating economic value added and the balanced scorecard in strategic planning, "Journal of Business Strategies" 2004, vol. 21, no. 1.
  5. Kaplan R.S., Norton D.P., Transforming the balanced scorecard from performance measurement to strategic management: part II, "Accounting Horizons" 2001, vol. 15, no. 2.
  6. Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  7. Lawrie G., Combining EVA with balanced scorecard to improve strategic focus and alignment, 2GC Discussion Paper, Berkshire 2001.
  8. Piosik A., Budżetowanie a nowoczesne metody rachunkowości zarządcze, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 989, AE, Wrocław 2003.
  9. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
  10. Wierzbiński M., Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa, [w:] Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, red. E. Nowak, ODiDK, Gdańsk 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu