BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Wójcik-Karpacz Anna (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Podkówka Sławomir (Politechnika Świętokrzyska)
Title
Aktywne uczestnictwo przedsiębiorców w postępowaniu podatkowym jako sposób ograniczania ryzyka podatkowego
The Active Participation of Entrepreneurs in a Tax Proceeding as a Method of Reducing Tax Risk
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 602-612, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Prawo podatkowe, Zasady podatkowe, Ryzyko podatkowe, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Tax regulations, Tax rules, Tax risk, Enterprise responsibility
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest scharakteryzowanie jednego z instrumentów ograniczania ryzyka podatkowego, którym jest rozprawa podatkowa, o przeprowadzenie której przedsiębiorcy mogą wnioskować od początku 2007 r. Możliwość wykorzystania tego instrumentu rozszerza pole wyboru przedsiębiorcy ograniczając zakres oddziaływania ryzyka, eliminując jego skutki, stwarzając jednocześnie możliwość wykorzystania pozytywnych przejawów występowania ryzyka podatkowego. (fragment tekstu)

The purpose of this article is indicating the role of a risk reduction instrument in running a business by entrepreneurs. Frequent changes in tax law are one of the conditions that can lead to disharmony of organization development. This problem especially concerns entrepreneurs running small businesses. The author focuses on the above mentioned problem.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniok H., Przedsiębiorczość osobista jako źródło pomnażania pieniędzy i bogacenia się, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2008.
 2. Bratnicki M., Pojmowanie przedsiębiorczości organizacyjnej: analiza teoretyczna, [w:] J. Pyka (red.), Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami, TNOiK w Katowicach, Katowice 2008.
 3. Dauter B. (red.), Ordynacja podatkowa, LexisNexis, Warszawa 2007.
 4. Decyzje nie musiały zgadzać się z interpretacjami, www.rp.pl z dnia 10.04.2008.
 5. Grzywacz J., Burżacka-Majcher M., Możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych przez przedsiębiorstwo, [w:] J. Ostaszewski (red.), O nowy ład podatkowy w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 6. Gumułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Ars Boni et Qui, Poznań 2000.
 7. Kosikowski C., Etel L., Ordynacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 8. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2007.
 9. Mała encyklopedia prawa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005.
 10. Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa, Unimex, Wrocław 1998.
 11. Ostaszewski J. (red.), O nowy ład podatkowy w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 12. Podkówka S., Rozprawa jako element postępowania odwoławczego w sprawie podatkowej, "Świętokrzyska Przedsiębiorczość" 2007 nr 1.
 13. Presnarowicz S., Rozprawa w postępowaniu podatkowym, [w:] Ordynacja podatkowa w praktyce, Temida 2, Białystok 2007.
 14. Safin K. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, AE, Wrocław 2008.
 15. Sławik K., Działalność gospodarcza. Kluczowe problemy, Difin, 2007.
 16. Strużyna J. (red.), Przedsiębiorczość organizacyjna, Wyd. Gnome, Katowice 2004.
 17. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie znak IV SA 3717/02.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu