BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ogibowska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kierunki reform opodatkowania dochodów przedsiębiorstw w krajach OECD
The Trends of the Reform of the Corporate Income Taxation in OECD Countries
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 613-624, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Dochody przedsiębiorstwa, Reforma podatkowa, System podatkowy, Podatek dochodowy od osób prawnych
Corporate profits, Tax reform, Tax system, Corporate income tax
Note
summ.
Company
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie głównych kierunków reform w zakresie opodatkowania dochodów przedsiębiorstw w krajach OECD dokonywanych w ciągu ostatniego dwudziestopięciolecia. W pierwszej części zaprezentowano analizę kształtowania się stawek nominalnych i efektywnych podatku CIT oraz dochodów podatkowych z tytułu podatku CIT od roku 1981 do roku 2006. W drugiej części omówiono czynniki determinujące zmiany w systemach opodatkowania dochodów przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

The purpose of this paper is to present the main trends in the taxation of corporate income in OECD countries in the last 25 years. The aim of the analysis is to show the directions of statutory corporate income tax rates, average effective tax rates and corporate tax revenues. This paper also describes the main drivers of corporate income tax in OECD countries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Devereux M.P., Birch Sorensen P., The Corporate Income Tax: International Trends and Options for Fundamental Reform, Working Party No. 2 of the Committee on Fiscal Affairs of the OECD, October 2005.
  2. Fundamental Reform of Corporate Income Tax, OECD Tax Policy Studies, OECD 2007.
  3. Gajl N., Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
  4. Krajewska A., Podatki. Unia Europejska. Polska. Kraje Nadbałtyckie, PWE, Warszawa 2004.
  5. Oręziak L., Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2007.
  6. Revenue Statistics 1965-2007, OECD 2008.
  7. Wyciślok J., Reforma systemów podatkowych krajów członkowskich OECD i Unii Europejskiej oraz ich harmonizacja, VIDEOGRAF II, Katowice 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu