BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pisarewicz Piotr (Uniwersytet Gdański)
Title
Aktywa światowych funduszy inwestycyjnych w okresie kryzysu na rynkach finansowych
Mutual Fund Assets During the Crisis-period on Financial Markets
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/1, s. 483-494, rys., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Rynki finansowe, Fundusze inwestycyjne, Aktywa, Kryzys finansowy, Stopa zwrotu, Instrumenty finansowe
Financial markets, Investment funds, Assets, Financial crisis, Rate of return, Financial instruments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dekoniunktura na rynkach finansowych, która znacząco pogłębiła się w drugiej połowie 2008 r. skutkowała spadkiem wartości aktywów większości instytucji finansowych. Negatywne zjawiska, które swój początek miały w Stanach Zjednoczonych, rozpoczęły falę spadków wartości niemal wszystkich klas aktywów. To z kolei wywołało znaczące obniżenie wartości portfeli inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Sektorem, który w bardzo znaczący sposób odczuł te zjawiska był sektor funduszy inwestycyjnych. Opracowanie koncentruje się na rynku tych instytucji finansowych i zawiera analizę najważniejszych parametrów go kształtujących: stopy zwrotu z poszczególnych klas aktywów, wartości aktywów oraz sprzedaż netto tytułów uczestnictwa. (abstrakt oryginalny)

Mutual funds plays very important role amongst financial institutions on international financial market. This paper focuses on global mutual fund industry, during the last decade. Contains most important data, analysis and mechanisms which explains negative trends during the crisis-period on international financial markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brady P., Holden S., Short E. (2009), Research Fundamentals, The US Retirement Market, The Investment Company Institute, Washington
  2. Mutual Fund Fact Book 2009, The Investment Company Institute, Washington
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu