BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Porada-Rochoń Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Specyfika wykupów lewarowanych (LBO)
The Specificity of Leveraged Buyouts
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 643-648, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Wykup lewarowy, Przejęcie przedsiębiorstwa, Analiza porównawcza
Leveraged buy-out (LBO), Corporate acquisitions, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie specyfiki wykupów lewarowanych (LBO), które są rodzajem przejęcia przedsiębiorstwa. W artykule dokonano charakterystyki wykupów lewarowanych, przedstawiono strukturę finansowania transakcji LBO oraz bariery w tego rodzaju transakcjach. Zaprezentowano także procentowy udział LBO w transakcjach dokonywanych w wybranych krajach oraz w poszczególnych branżach w latach 2000-2007.

The Leveraged Buyouts are among the most cost-effective forms of investment funds. The specificity of LBO involves the use of only a small share of capital, aided largely by debt. Generally, thanks to financial leverage, which is to increase the profitability of equity as a result of inflow of debt, it is possible to generate a profit in a short period of time. In Poland, there is the initial phase of LBO market development. However, in the coming years, looking at trends in Western Europe, certainly the market will grow very rapidly.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gaughan P. A., Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring, John Willey& Sons, 2007.
  2. Ograniczenia prawne transakcji wykupu lewarowanego, "Gazeta Giełdy Parkiet" z dnia 28.04.2008.
  3. Panfil M., Wykupy menedżerskie i lewarowane, "CEO" 2006 nr 2.
  4. Pawłowski A, Management Buy Out, "Zarządzanie" 2002 nr 6.
  5. Profesjonalny portal poświęcony wykupom menedżerskim, www.mbo.pl.
  6. The Global Economic Impact of Private Equity Report 2008 - World Economic Forum.
  7. Wrzesiński M., Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany i wykup menedżerski, K.E. Liber, Poznań 2000.
  8. Wrzesiński M., Istota transakcji LBO i MBO, "Finansista" z dnia 22.11.2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu