BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poteraj Jarosław (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Title
Analiza porównawcza efektywności powszechnych towarzystw emerytalnych na przykładach firm z grup kapitałowych Commercial Union i ING
Comparative Analysis of the Public Pension Societies on the Examples of Companies From Commercial Union and ING Capital Groups
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 649-658, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Towarzystwa emerytalne, Badanie efektywności, Efektywność przedsiębiorstwa, Ocena efektywności inwestycji, Efektywność wykorzystania środków trwałych, Analiza porównawcza przedsiębiorstw
Pension fund companies, Research efficiency, Enterprise effectiveness, Evaluation of investment efficiency, Effective utilization of fixed assets, Comparative analysis of enterprise
Note
summ.
Company
Commercial Union, Grupa ING
,
Abstract
Celem badawczym autora jest porównanie skuteczności zastosowania dostępnych zasobów przez dwa spośród obecnych na rynku powszechnych towarzystw emerytalnych, które osiągnęły najwyższą pozycję rynkową. Autor próbuje spojrzeć na aktywność na rynku usług emerytalnych w perspektywie przedsiębiorstw zarządzających otwartymi funduszami emerytalnymi i ich właścicieli, pomijając w swojej analizie same otwarte fundusze emerytalne. (fragment tekstu)

On the example of the public pension societies from Commercial Union and ING capital groups the author makes the efficiency analysis in two scientific perspectives - of the company and the owners of capital. Research methods used by the author were ROE indicator method and NPV method enriched by IRR method. In the summary, the author concludes that companies analyzed in the study reveal the high efficiency in both scientific perspectives - in the case of ROE indicator on the level of over 40% and in the long-term owners perspective, measured by IRR, the level of over 20%. Simultane- ously the Commercial Union project received better mark in present perspective and ING project in the long-term owners perspective.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dudycz T., Harmol M., Skoczylas W., Niemiec A., Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, "Rachunkowość" 2005 nr 3.
  2. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  3. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU 2004 nr 159, poz. 1667, tekst jednolity wraz ze zmianami).
  4. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
  5. http://stooq.pl/q/d/?s=wig, 31 października 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu