BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prędkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Praktyka zarządzania należnościami w sektorze MŚP
Praxis of Accounts Receivable Management in Small and Medium Companies
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 659-670, wykr., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kredyt kupiecki, Badania ankietowe, Zarządzanie należnościami
Small business, Trade credit, Questionnaire survey, Receivables management
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena polityki zarządzania należnościami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce. (fragment tekstu)

The article introduces praxis of accounts receivable management in micro, small and medium companies. Empirical research was based on financial annual reports and survey which was conducted in 200 companies. The survey concerns: the overdue accounts receivable problem, estimation of contractors risk, source of information about contractors, ways of collecting accounts receivable and assessing effectiveness of vindication. The survey confirmed the poor quality of accounts receivable management in the smallest companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kusak A., Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2004.
  2. Prędkiewicz K., Wypłacalność małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, red. J. Duraj, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
  3. Przedsiębiorczość w Polsce 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 21 czerwca 2005 r.
  4. Przedsiębiorczość w Polsce 2006, Ministerstwo Gospodarki. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r.
  5. Szpulak A., Systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstw produkcyjnych, AE, Wrocław 2005 (praca doktorska).
  6. Wojciechowska U. (red.), Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki, SGH, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu