BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogozińska-Mitrut Joanna (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Mechanizmy funkcjonowania usług zdrowotnych
Mechanisms of Health Care Finance
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 693-700, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Ceny usług, Rynek usług medycznych, Świadczenia zdrowotne, Jakość usług medycznych
Services prices, Medical services market, Health care benefits, Quality of medical services
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu była analiza mechanizmu funkcjonowania usług zdrowotnych. W artykule przedstawiono etyczne i ekonomiczne aspekty podejmowania decyzji finansowych w opiece zdrowotnej, mechanizm działania budżetu globalnego na rynku usług zdrowotnych oraz rodzaje opłat za usługi medyczne.

The use of proper set of health care finance mechanisms is one of the key elements which determine the success or failure in an efficient management of health care system. The system creates a sort of a "play field" between health care institutions as service assistants and disponents of the means for health care as payers to shape the financial risk for both sides. These elements have an impact on the level of health care cost, institution running effectiveness, the quality of service, its availability etc. Every mechanism of health care finance includes a determination of two crucial parameters: payment basis and a unit sum.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Leowski J., Polityka zdrowotna -finansowanie opieki zdrowotnej w świecie, jego źródła, efekty i zagrożenia, "Zdrowie Publiczne - Polish Journal of Public Health" 2002 nr 112(1).
  2. Roberts M., Hsiao W., Reich M., Berman P., Diagnostic Approaches to Assessing Strengths, Weaknesses And Change of Health Systems, Flagship Program Module 2, World Bank Institute, 1998.
  3. Rudawska I., Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, Wyd. Naukowe PWN, 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu