BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Różański Jerzy (Uniwersytet Łódzki), Starzyńska Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Title
Źródła finansowania przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w regionie łódzkim
Analysis of Financial Sources in Enterprises with Foreign Capital Participation in the region of Łódź
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 708-716, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Finansowanie inwestycji, Finansowanie przedsiębiorstwa, Badania ankietowe, Fundusze venture capital, Atrakcyjność inwestycyjna, Kapitał zagraniczny
Investment financing, Financing enterprises, Questionnaire survey, Venture capital funds, Investing attractiveness, Foreign capital
Note
summ.
Country
Łódź
Lodz
Abstract
Celem artykułu jest określenie podstawowych źródeł finansowania przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego działających w Polsce. Ze względu na znaczną skalę badań ankietowych ograniczono się do przedsiębiorstw działających w regionie łódzkim. Celem badania jest ustalenie, na ile teoretyczne konstrukcje odnoszące się do sposobu finansowania przedsiębiorstw zagranicznych znajdują swe odzwierciedlenie w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego zlokalizowanych w Polsce i działających w polskich realiach gospodarczych. (fragment tekstu)

The enterprises with the foreign capital participation realizing financial strategies of their own activity on an international scale are in a specific situation. They have much more possibilities for using diverse financing sources than national enterprises. The international character of these enterprises activity gives them opportunities to use following financing sources: - home country (parent company localization), - host country (the foreign investment localization), third countries, - international financial markets. The aim of this article is qualification of basic financial sources of enterprises with the foreign capital participation working in the region of Łódź.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Caves R.E., Multinational Enterprise and Economics Analysis, University Press Cambridge 1999.
  2. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
  3. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007.
  4. Gehrke J., Desinvesitionen Erfolgreich Planen und Steuern, V. Vahlen, München 1995.
  5. Perlitz M., Internationales Managment, Lucius and Lucius, Stuttgart 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu