BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierpińska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Sierpińska Agata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rozwój alternatywnych systemów obrotu w Europie
Development of Alternative Stock Exchange Markets in Europe
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 717-726, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Rynek NewConnect, Analiza porównawcza, Finansowanie inwestycji, Giełda, Alternatywny System Obrotu (ASO), Spółki kapitałowe
NewConnect market, Comparative analysis, Investment financing, Stock exchange, Alternative Investment Market (AIM), Capital company
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano rozwój alternatywnej platformy obrotu NewConnect, uruchomionej przez warszawską giełdę na tle innych rynków alternatywnych, struktura inwestorów oraz koszty i korzyści emisji akcji na tym rynku dla emitentów i inwestorów. (fragment tekstu)

The paper presents issues related to developing alternative stock markets in Europe with special emphasis on Polish case - NewConnect. This category of markets is characterized with higher dynamics of development, captured by the number of IPOs, when compared with regulated stock exchanges. Small companies that conduct placements of their securities on alternative stock markets are developing much faster than big ones, listed on regular stock exchanges. The alternative stock market is designed for individual investors representing speculative approach and higher risk-propensity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chmielewski M., NewConnect: jak znaleźć inwestorów, którzy kupują akcje spółki, "Parkiet" 21.02.2008.
  2. Furman T., Portret inwestorów z NewConnect, czyli kto handluje na nowym rynku, "Parkiet" 21.02.2008.
  3. Materiały wewnętrzne Price WaterhouseCoopers (maszynopis powielony).
  4. Materiały GPW (maszynopis powielony).
  5. NewConnect Przewodnik dla inwestorów, GPW, Warszawa 2007.
  6. www.deutscheborse.com.
  7. www.euronext.com.
  8. www.londonstockexchange.com.
  9. www.omxgroup.com.
  10. www.world-exchanges.org.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu