BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rześniowiecka Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Faktoring jako metoda poprawy płynności finansowej SP ZOZ
Factoring as a Method of Liquidity Improvement of Public Independent Health Care Organizations (SPZOZ)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2007, nr 30, s. 265-271, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Faktoring, Umowa faktoringowa, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ)
Factoring, Factoring agreement, Health care institution
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono istotę i rodzaje faktoringu oraz wskazano możliwość wykorzystania umów faktoringowych przez zakłady opieki zdrowotnej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the essence of factoring, its types and disadvantage and advantages of signing the factoring contracts by health care organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Baczyńska A.: Faktoring jest dla wszystkich. Rozmowa z p. Klaudiuszem Sytkiem-dyrektorem FACTOR in Bank, www.ipo.pl, dostęp z dnia 10.10.2007.
  2. Gos W.: Faktoring a forfaiting. [w:] Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości. Red. K. Czubakowska, PWE, Warszawa 2007.
  3. Ignaczewski J.: Umowy nienazwane. C.H. Beck, Warszawa 2004.
  4. Kreczmańska-Gigol K.: Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego. Difin, Warszawa 2006.
  5. Kreczmańska-Gigol K: Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora. Difin, Warszawa 2007.
  6. Sobol I.: Faktoring międzynarodowy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1230-364X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu