BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kelm Robert (Uniwersytet Łódzki; Narodowy Bank Polski)
Title
Model behawioralnego kursu równowagi złotego do euro w okresie styczeń 1996 - czerwiec 2009 r.
Model of the Polish Zloty/Euro Behavioural Equilibrium Exchange Rate in the Period January 1996 - June 2009
Source
Bank i Kredyt, 2010, nr 2, s. 21-41, wykr., tab., aneks, bibliogr. 33 poz.
Keyword
Europejski Mechanizm Kursowy (ERM II), Kurs walutowy, Złoty polski, Euro
Exchange Rate Mechanism (ERM II), Exchange rates, Polish Zloty, Euro
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przystąpienie Polski do mechanizmu walutowego ERM II sprawia, że w polityce makroekonomicznej szczególnie ważna staje się identyfikacja mechanizmów determinujących kurs walutowy złotego do euro oraz kwantyfikacja parametrów mierzących skalę oddziaływania na niego zmiennych makroekonomicznych. Metody modelowania i szacowania kursów równowagi znajdują się w ostatnich latach w centrum zainteresowania i podlegają ciągłemu rozwojowi, jednak duża dynamika procesów gospodarczych wywołana przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz bardzo głębokie skutki kryzysu finansowego sprawiają, że szacunki kursu walutowego równowagi oparte na standardowych podejściach mogą być obciążone poważnymi błędami. W opracowaniu omówiono najważniejsze metody wyznaczania kursów walutowych równowagi. Wskazano na ich ograniczenia oraz źródła potencjalnych błędów oszacowań uzyskiwanych na podstawie fundamentalnych i behawioralnych modeli kursów równowagi (odpowiednio FEER i BEER). Akcent położono na znaczenie horyzontu czasowego szacunków, który powinien determinować wybór odpowiedniej metody. W części empirycznej przedstawiono model BEER kursu walutowego złotego do euro dla lat 1999-2009 uwzględniający wpływ premii za ryzyko na odchylenia kursu od trajektorii wyznaczanej na podstawie hipotezy nieubezpieczonego parytetu stóp procentowych. Zaprezentowano również oszacowania kursu równowagi złotego do euro, które wskazują na niewielkie niedowartościowanie złotego w pierwszym półroczu 2009 r. (abstrakt oryginalny)

Poland's forthcoming ERM II membership makes it crucial for the macroeconomic policy to identify economic variables determining PLN/EUR exchange rate as well as to quantify parameters measuring the intensity of their influence. In recent years the equilibrium exchange rate modeling and estimation methods have drawn plenty of attention and they are expanding continuously. Nevertheless, the high dynamics of economic processes triggered by Poland's EU membership and by profound consequences of the recent financial crisis can make the equilibrium exchange rate estimates based on standard approaches significantly biased. The paper discusses two most important methods of the equilibrium exchange rate estimation (fundamental and behavioural equilibrium exchange rate models). It identifies limitations and sources of estimate errors associated with employing both methods. The empirical part of the paper presents the BEER model of the PLN/EUR exchange rate in the period 1999-2009. To capture the exchange rate deviations from the path determined by the uncovered interest parity hypothesis, the standard BEER specification is allowed for the risk premium proxy represented by the short-term government debt. Finally, the preliminary estimates of the equilibrium PLN/EUR exchange rate are presented. They indicate a moderate undervaluation of the zloty in the first half of 2009. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abauf N., Jorion P. (1990), Purchasing Power Parity in the Long Run, Journal of Finance, 45, 157-174.
 2. Bęza-Bojanowska J. (2009), Behavioral and Permanent Zloty/Euro Equilibrium Rate, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 1, 35-55.
 3. Bęza-Bojanowska J., MacDonald R. (2009), The Behavioural Zloty/Euro Equilibrium Exchange Rate, Working Paper, 55, National Bank of Poland, Warsaw.
 4. Chortareas G., Driver R. (2001) PPP and the Real Exchange Rate - Real Interest Differential Puzzle Revisited: Evidence from Non-Stationary Panel Data, Working Paper, 138, Bank of England, London.
 5. Clark P., MacDonald R. (1999), Exchange Rates and Economic Fundamentals: A Methodological Comparison of BEER's and FEER's, w: R. MacDonald, J. Stein (red.), Equilibrium Exchange Rates, Kluwer Academic Publishers, Norwell (Massachusetts).
 6. Diebold F., Husted S., Rush M. (1991), Real Exchange Rates under the Gold Standard, Journal of Political Economy, 99, 1252-1271.
 7. Driver R., Westaway P. (2004), Concepts of Equilibrium Exchange Rates, Working Paper, 248, Bank of England, London.
 8. Driver R., Wren-Lewis S. (1999), FEERs: A Sensitivity Analysis, w: R. MacDonald, J. Stein (red.), Equilibrium Exchange Rates, Kluwer Academic Publishers, Norwell (Massachusetts).
 9. Edison H. (1987), Purchasing Power Parity in the Long Run: A Test of the Dollar/Pound Exchange Rate (1890-78), Journal of Money, Credit, and Banking, 19, 376-387.
 10. Égert B., Halpern L., MacDonald R. (2006), Equilibrium Exchange Rates in Transition Economies: Taking Stock of the Issues, Journal of Economic Surveys, 20, 257-324.
 11. Faruqee H. (1995), Long Run Determinants of the Real Exchange Rate: A Stock-Flow Perspective, IMF Staff Papers, 42, 80-107.
 12. Frenkel J., Mussa M. (1986), Asset Markets, Exchange Rates, and the Balance of Payments, w: E. Grossman, K. Rogoff (red.), Handbook of International Economics, North-Holland, Amsterdam.
 13. Giorgianni L. (1997), Foreign Exchange Risk Premium: Does Fiscal Policy Matter? Evidence from Italian Data, Working Paper, 39, IMF, Washington.
 14. Habermeier K., Mesquita M. (1999), Long-Run Exchange Rate Dynamics: A Panel Data Study, Working Paper, 50, IMF, Washington.
 15. Imbs J., Mumtaz H., Ravn, M., Rey H. (2005a), PPP Strikes Back: Aggregation and the Real Exchange Rate, Quarterly Journal of Economics, CXX, s. 1-43.
 16. Imbs J., Mumtaz H., Ravn M., Rey H. (2005b), 'Aggregation Bias' Does Explain the PPP Puzzle, Working Paper, 11607, NBER, Cambridge (Massachusetts).
 17. Juselius K. (2006), The Cointegrated VAR Model, Oxford University Press, New York.
 18. Kelm R. (2008), Prognozowanie składników PKB w przekroju miesięcznym, w: M. Plich (red.) Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, GUS, Warszawa.
 19. Kelm R., Bęza-Bojanowska J. (2005), Polityka monetarna i fiskalna a odchylenia realnego kursu złoty/euro od kursu równowagi 1995:01-2004:06, Bank i Kredyt, 10, 4-19.
 20. Lothian J., Taylor M. (1996), Real Exchange Rate Behaviour: The Recent Float from the Perspective of the Past Two Centuries, Journal of Political Economy, 104, 488-509.
 21. MacDonald R. (1997), What Determines Real Exchange Rates? The Long an Short of It, Working Paper, 21, IMF, Washington.
 22. MacDonald R. (2000), Concepts to Calculate Equilibrium Exchange Rates: An Overview, Discussion Paper, 3/00, Economic Research Group of the Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main.
 23. MacDonald R., Stein J., red. (1999), Equilibrium Exchange Rates, Kluwer Academic Publishers, Norwell (Massachusetts).
 24. Maeso-Fernandez F., Osbat C., Schnatz B. (2004), Towards the Estimation of Equilibrium Exchange Rates for CEE Acceding Countries: Methodological Issues and a Panel Cointegration Perspective, Working Paper, 353, ECB, Frankfurt am Main.
 25. Majsterek M. (2008) Wielorównaniowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 26. Rubaszek M. (2003), Model równowagi bilansu płatniczego. Zastosowanie wobec kursu złotego, Bank i Kredyt, 5, 4-16.
 27. Rubaszek M. (2004), Modelowanie optymalnego poziomu realnego efektywnego kursu złotego: Zastosowanie koncepcji fundamentalnego kursu równowagi, Materiały i Studia, nr 175, NBP, Warszawa.
 28. Rubaszek M. (2005), Fundamental Equilibrium Exchange Rate for the Polish Zloty, Working Paper, 35, National Bank of Poland, Warsaw.
 29. Rubaszek M. (2009), Economic convergence and the fundamental equilibrium exchange rate in Poland, Bank i Kredyt, 40 (1), 7-22.
 30. Sarno L., Valente G. (2009), Exchange Rates and Fundamentals: Footloose or Evolving Relationship?, Journal of the European Economic Association, 7, 786-830.
 31. Taylor M. (2000), A Century of Purchasing Power Parity, Working Paper, 8012, NBER, Cambridge (Massachusetts).
 32. Taylor M., Sarno L. (1998), The Behavior of Real Exchange Rates during the Post-Bretton Woods Period, Journal of International Economics, 46, 281-312.
 33. Williamson J., red. (1994), Fundamental Equilibrium Exchange Rates, Institute for International Economics, Washington.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu