BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Steinerowska-Streb Izabella (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Wahania rynku a zachowania organizacyjne przedsiębiorstw
Market Fluctuations versus Corporate Behavior
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2009, nr 12, s. 11-17, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Wahania sezonowe w gospodarce, Relacje z klientami, Budowanie lojalności klienta, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Zachowania organizacyjne
Seasonal fluctuations in the economy, Relationships with customers, Cultivation customer loyalty, Company development strategy, Organisational behaviour
Note
streszcz., summ.,
Abstract
Celem artykułu jest ocena ukierunkowania działań przedsiębiorstw na budowę długoterminowych relacji z nabywcami w kontekście wahań występujących w poziomie aktywności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The article presents advantages of the creation of long-term relationships with clients in the light of market fluctuations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bank J., Zarządzanie przez jakość, Warszawa 1997.
 2. Chaston I., Bader B., Sadler-Smith E., Organizational learning style and competences. A comparative investigation of relationship and transactionally orienated small UK manufacturing firms, European Journal of Marketing, vol. 34, no. 5/6 2000.
 3. Chattopadhyay S., Relationship marketing In an enterprise resource planning environment, Marketing inteligence & Planing 19/2 2001.
 4. Fonfara K. Marketing partnerski (relationship marketing) współczesną orientacją rynkową firmy, http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=77737, (30.11.2009).
 5. Frąckiewicz E., Zmiana pozycji rynkowej klienta jako wyznacznik ewolucji systemu informacji marketingowej przedsiębiorstwa, www.mikro.univ.szczecin.pl, (30.11.2009).
 6. Mitręga M., Marketing relacji. Teoria i praktyka, Cedetu Sp. z o.o., Warszawa 2005.
 7. Miszewski M., Zapewnienie sprawnej alokacji zasobów gospodarczych jako ekonomiczny sens transformacji, maszynopis, Katowice 2009.
 8. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie , C.H. Beck, Warszawa 2004.
 9. Otto J., Zarządzanie wartością klienta marketingowym wymogiem konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa - wybrane problemy [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 179, red. B. Gregor, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 10. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
 11. Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia i dostarczania wartości klientom [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 179, red. B. Gregor, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 12. Wilmańska-Sosnowska S., Lojalność klienta jako wyzwanie współczesnego marketingu [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 179, red. B. Gregor, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 13. Witek J. (1999), Jakość obsługi klienta w aspekcie zarządzania firmą usługową. http://mup.pomocprawna.info/mup_document,40.html (30.11.2009).
 14. Zelek A., Dekoniunktura gospodarcza - wyzwanie czy bariera dla zarządzania strategicznego, http://www.zpsb.szczecin.pl/, (30.11.2009).
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu