BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bitkowska Agnieszka (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), Łyżwińska-Wiejak Dorota
Title
Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie
Organizational Culture in the Enterprise
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2009, nr 12, s. 77-86, tab., bibliogr. 11 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Kultura organizacyjna, Otoczenie przedsiębiorstwa, Orientacja marketingowa, Zarządzanie procesowe
Organisational culture, Enterprise environment, Marketing orientation, Processing management
Note
streszcz., summ.,
Abstract
Celem prezentowanego artykułu jest wskazanie na rolę kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach wdrażających orientację procesową. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to highlight the role of organizational culture in process oriented enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. G. Aniszkiewicz, Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.
 2. A. Bitkowska, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, VIZJA PRES- S&IT, Warszawa 2009.
 3. P. Grajewski, Uwarunkowania implementacji procesów do organizacji, [w:] S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 52, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 4. P. Grajewski, Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa 2007.
 5. P. Grajewski, Organizacja procesowa - współczesne wyzwanie, Diskussionspapier 03/2006 Mai 2006, http://rsf.unigreifswald.de/paper.html
 6. J. Kraśnik, Uwarunkowania sytuacyjno-organizacyjne wdrażania organizacji procesowej, [w:] S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 52, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 7. K.A. Long, People are the Process, www.processrenewal.com
 8. S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 52, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 9. K. Olszewska, Organizacja zorientowana na procesy-ujęcie modelowe, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu T.l. pod red. Romanowska M., Trocki M. SGH, Warszawa 2004.
 10. S. Robbins, Zachowania w organizacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 11. C. Sikorski, Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu