BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pońsko Paweł (Narodowy Bank Polski; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Konsumpcja, spowolnienie gospodarcze i awersja do strat
Consumption, Economic Slowdown and Loss Aversion
Source
Bank i Kredyt, 2010, nr 2, s. 71-86, wykr., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Konsumpcja, Recesja gospodarcza, Straty gospodarcze, Awersja do strat, Spowolnienie gospodarcze
Consumption, Economic recession, Economic losses, Loss aversion, Economic slowdown
Note
streszcz., summ.
Abstract
Poniższy artykuł jest przeglądem obecnego stanu wiedzy na temat konsumpcji. W szczególności starano się w nim odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mamy do czynienia z dodatnią dynamiką wydatków konsumpcyjnych w okresie obniżenia dochodów do dyspozycji, np. podczas spowolnienia gospodarczego. Artykuł zawiera krótki przegląd wybranych hipotez na ten temat. Hipoteza permanentnego dochodu, która w istocie tłumaczy małą wrażliwość konsumpcji na wysokość bieżących dochodów, niestety nie jest w stanie wyjaśnić obserwowanych wahań wydatków konsumpcyjnych. Hipotezy krótkowzroczności i ograniczeń płynności, mimo że lepiej tłumaczą kształtowanie się konsumpcji, nie dają zadowalającej odpowiedzi na nurtujące nas pytanie. W artykule zasugerowano, że najlepsze wytłumaczenie oferuje behawioralna hipoteza awersji do strat, której wadą są trudności ze zbudowaniem łatwego do wykorzystania modelu na poziomie makroekonomicznym. (abstrakt oryginalny)

This article is a review of recent developments in consumption theory. In particular, it attempts to find an answer why in the period of expected decrease in income, e.g. during economic slowdown, increasing consumption expenditures can be observed. Implications of several hypotheses are briefly discussed. The permanent income hypothesis suggests that consumption should be insensitive to temporary changes of income, unfortunately it does not explain the observed changes in consumer spending. Myopia and liquidity constraints fit the empirical data much better but fail to provide an answer why consumption should increase when income is expected to drop. In the article I suggest that the behavioral hypothesis of loss aversion is the best explanation of the decision process which leads to increase in consumption during recession. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aizenman J. (2000), Buffer stocks and precautionary savings with loss aversion, Journal of International Money and Finance, 17, 931-947.
 2. Attanasio O.P. (1994), Intertemporal allocation of consumption: Theory and evidence, NBER Working Paper, 4811.
 3. Blinder A.S., Deaton S., (1985), The time series consumption function revisited, Brooking Papers on Economic Activity, 2, 465-521.
 4. Bowman D., Minehart D., Rabin M. (2003), Loss aversion in a consumption-saving model, Journal of Economic Behavior and Organization, 38 (2), 155-178.
 5. Browning M., Crossley T. (2001), The life-cycle model of consumption and savings, Journal of Economic Perspectives, 3 (15), 3-22.
 6. Campbell J.Y., Mankiw G., (1990), Permanent income, current income, and consumption, Journal of Business and Economic Statistics, 8, 265-279.
 7. Friedman M. (1957), A Theory of Consumption Function, Princeton University Press.
 8. Fuhrer J.C. (2000), Habit formation and consumption and its implications for monetary policy models, American Economic Review, 90, 367-390.
 9. Gali J., Lopez-Salido J.D., Valles J. (2003), Rule-of-thumb consumers and the design of interest rate rules, Working Paper, 0320, Banco de Espana, Madrid.
 10. Hall R.E. (1978), Stochastic implications of the life-cycle/permanent income hypothesis: Theory and evidence, Journal of Political Economy, 86 (6), 971-987.
 11. Kahneman D., Knetsch J.L., Thaler R.H. (1990), Experimental test of the endowment effect and the Coase theorem, Journal of Political Economy, 98 (6), 1325-1348.
 12. Kahneman D., Knetsch J.L., Thaler R.H. (1991), The endowment effect, loss aversion and the status quo bias, Journal of Economic Perspectives, 5 (1), 193-206.
 13. Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory: An analysis of decision under risk, Econometrica, 47 (2), 263-291.
 14. Mankiw, G. (2000), The savers-spenders theory of fiscal policy, American Economic Review, 90 (2), 120-125.
 15. Modigliani F., Brumberg R. (1980), Utility Analysis and Aggregate Consumption Functions. An Attempt at Intergation, w: A. Abel (red.), The Collected Papers of Franco Modigliani. The MIT Press, 2, Cambridge, 128-197.
 16. Shea J. (1993), Myopia, liquidity constraints, and the aggregate consumption: A simple test, Journal of Money, Credit and Banking, 27 (3), 798-805.
 17. Siegmann A. (2003), Shortfall allowed: Loss aversion and habit formation, Research Memorandum, 741, De Nederlandsche Bank, Amsterdam.
 18. Thaler R.H. (1994), Psychology and savings policies, American Economic Review, 84 (2), 186-192.
 19. Tversky A., Kahneman D. (1973), Availability: A heuristic for judging frequency and probability, Cognitive Psychology, 5 (2), 207-232.
 20. Tversky A., Kahneman D., (1992), Advances in prospect theory, Journal of Risk and Uncertainty, 2, 297-323.
 21. Zeldes S.P. (1989), Consumption and liquidity constraints: An empirical analysis, Journal of Political Economy, 97 (2), 305-346.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu