BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rojek-Nowosielska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Pracownik w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym
Employee in Social Responsible Company
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 43, s. 208-215, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Relacje pracodawca-pracownik, Wyniki badań
Corporate Social Responsibility (CSR), Employees in enterprise, Employer-employee relationships, Research results
Note
summ.
Country
Polska, Niemcy, Francja
Poland, Germany, France
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a dokładniej jej zasad, które w swojej tematyce poruszają aspekt pracowniczy. Dodatkowo, w celu uzupełnienia przeprowadzonych rozważań, przedstawione zostaną wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw z trzech państw europejskich. Pozwolą one zauważyć różnice i podobieństwa w realizacji wyznaczonych założeń koncepcji SOP oraz wskazać, które z nich są realizowane najczęściej i najrzadziej w analizowanych przedsiębiorstwach w Polsce, Niemczech i we Francji. (fragment tekstu)

The article presents the principles of corporate social responsibility (CSR) mentioned in the international documents and concerned employees. The research results conducted in Poland, Germany and France are also presented in the paper and show the differences in CSR principles implementation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Global Compact Przewodnik, opublikowane przez Biuro Inicjatywy Global Compact ONZ, marzec 2007.
  2. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/dokument_dz_gospod.html (z dnia 10.10.2008).
  3. Jones T.M., Corporate social responsibility revisited, redefined, "California Management Review", wiosna 1980.
  4. Przegląd. Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 2004.
  5. Rojek-Nowosielska M., Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, AE, Wrocław 2006.
  6. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - CSR w małym i średnim przedsiębiorstwie - obecna pozycja i przyszłe trendy. Badania porównawcze przeprowadzone w Niemczech, Francji i Polsce, Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, An Initiative of the European Commission Directorate General for Enterprise, 2007.
  7. Więcej niż zysk czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, red. B. Rok, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu