BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimkiewicz Katarzyna (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a wizerunek przedsiębiorstwa jako pracodawcy
Corporate Social Responsibility vs. Employer Branding
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 43, s. 200-207, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wizerunek przedsiębiorstwa, Marka przedsiębiorstwa, Pracodawcy, Wizerunek pracodawcy
Corporate Social Responsibility (CSR), Company image, Enterprise's brand, Employers, Employer branding
Note
summ.
Abstract
CSR (Corporate Social Responsibility) stanowi istotny czynnik budowania zaangażowania pracowników i ważny aspekt skutecznego budowania marki pracodawcy. W związku z tym przedstawiono rozważania dotyczące relacji pomiędzy społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa a budowaniem jego wizerunku jako dobrego pracodawcy. Omówiono także ogólne założenia dotyczące budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy.

Nowadays the key success factor is to have and to get the best employees from the labour market. A lot of companies want to get the image of the "employer of choice", which means the candidates choose the company as the best employer. However, it is significant not only to create a good employer brand, but in fact to be the best employer. The factor that has influence on the genuine credibility of a company can be corporate social responsibility (CSR). A lot of research and surveys show that this factor becomes substantial in the eyes of employees. In this article the CSR is discussed as a significant factor in building employees engagement and an important aspect of effective employers brand building. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Badanie Najlepsi Pracodawcy 2008; http://www.hewitt.com.
 2. Baruk A.I., Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006.
 3. BMW 2007 beliebtester Arbeitgeber bei Studierenden; http://www.universum.de; http://ec.europa.eu.
 4. Grzegorzewska-Ramocka E., Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w marketingu strategicznym, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2005.
 5. Leary-Joyce J., Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru, Oficyna, Kraków 2007.
 6. Nogalski B., Szpitter A., Marka jako narzędzie budowy wizerunku przedsiębiorstwa, [w:] Public relations w przedsiębiorstwie, red. D. Tworzydło, T. Soliński, WSIiZ, Rzeszów 2006.
 7. Ogólnopolski ranking Kariera z Pracodawcą 2007/08; www.najlepszypracodawca.pl.
 8. Raport Komunikowanie na rzecz CSR, Fundacja Komunikacji Społecznej, Warszawa 2002; http://www.fks.dobrestrony.pl.
 9. Rogucka B., Właściciel, pracodawca, obywatel- rekonstrukcja wizerunku prywatnego przedsiębiorcy, [w:] Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, red. L. Kolarska-Bobińska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 10. Schwan K., Seipel K.G., Marketing kadrowy, C.H. Beck, Warszawa 1997.
 11. The European Student Barometer 2007; http://www.trendence.com.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu