BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucharek Daniel (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych), Tokarski Mirosław (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych)
Title
Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
Companies Economic Activity during Crisis Situations
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 14, s. 509-519, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Sytuacje kryzysowe, Zapobieganie kryzysowi, Zarządzanie w kryzysie, Skażenie środowiska naturalnego
Crisis situations, Crisis prevention, Crisis management, Pollution
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawione w artykule zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych wskazują zakres czynności, które należy zrealizować oraz wyznaczają struktury organizacyjne odpowiedzialne za ich realizację. Istnienie procedur postępowania w przypadku zaistnienia zamachu pozwoli sprawnie przeprowadzić akcję ratowniczą, a tym samym zmniejszyć liczbę ofiar i rozmiary strat w infrastrukturze przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The article presents rules of proceedings in crisis situations, pointing to the range of activities and organizational units which are responsible for carrying them out. In case of an attack, such procedures will allow rescue teams to carry out an efficient rescue action and thus to reduce number of casualties and loss in infrastructure of companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Grzela D., Cieślik A., 2004, Przeciwdziałanie i likwidacja skutków zamachu terrorystycznego na obiekty bazy lotniczej, praca dyplomowa Szkoły Głównej Pożarnictwa, Warszawa.
  2. Konieczny J., 2001, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, GAMOT, Poznań-Warszawa.
  3. Kucharek D., 2005, Obrona przed bronią masowego rażenia w Siłach Powietrznych, WSOSP, Dęblin.
  4. Kucharek D., Grzela D., 2006, Organizacja likwidacji skutków zamachu terrorystycznego na przykładzie 6. Bazy Lotniczej, "Przegląd Sił Powietrznych", grudzień.
  5. Lizak W. (red.), 2004, Terroryzm w świecie współczesnym, Warszawa - Pieniężno.
  6. Obrona przed bronią masowego rażenia w operacjach połączonych (DD/3.8), 2004, Sztab Generalny, Warszawa.
  7. Tyrała P., 2001, Zarządzanie kryzysowe, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu