BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Lokalne grupy działania czynnikiem stymulującym rozwój obszarów wiejskich w Polsce
Local Action Groups as a Stimulating Factor in the Development of Rural Areas in Poland
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 4, s. 13-22, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Program LEADER+, Rozwój obszarów wiejskich, Obszary wiejskie
LEADER+ Programme, Rural development, Rural areas
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przestawia rolę i znaczenie sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem władz i instytucji oraz lokalnych grup działania (LGD) w kreowaniu rozwoju obszarów wiejskich. Autor opracowania analizuje znaczenie programu Leader w Unii Europejskiej ukazując jej efektywne metody wpływające na lokalne partnerstwa w procesie współdecydowania i wprowadzania koncepcji zintegrowanych strategii rozwoju obszarów wiejskich. Niewątpliwie wspomniana inicjatywa jest niezmiernie istotna w transformowaniu polskiej wsi. Z tego też względu LGD zostały utworzone na bazie publiczno-prywatnych partnerstw na obszarach szczególnie wrażliwych dla Wspólnoty. Zawierają one w swoim składzie także reprezentantów sektora biznesu. Lokalne strategie rozwoju są realizowane na podstawie bezzwrotnego wsparcia finansowego przez lokalne grupy działania a projekty uwzględniają m in: nowe technologie i know-how w podnoszeniu wartości lokalnych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępu do rynku dla małej produkcji z zachowaniem zasobów naturalnych i kulturowych. (abstrakt oryginalny)

Paper is describing the role of public sector especially the local government and institution and local organization - LAG's, The author analyzed the experiences of Leader project in EU and shows that the initiative is an efficient method of involving local communities in the process of co-deciding and implementation of a strategies for the development of rural areas. The initiative is an important way to the revitalization and transformation of the Polish village. Local Action Groups (LAGs) are made up of public and private partners from the rural territory, and must include representatives from different socio-economic sectors. They receive financial assistance to implement local development strategies, by awarding grants to local projects. They are selected by the managing authority of the Member State, which is either a national, regional or local, private or public body responsible for the management of the programme. Is very important that each development plan must be structured around one of themes: the use of know-how and new technologies to make the products and services of rural areas more competitive, improving the quality of life in rural areas and adding value to local products, in particular by facilitating access to markets for small production units via collective actions and making the best use of natural and cultural resources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borraz, O. John, P., 2004: The Transformation of Urban Political Leadership in Western Europe, International Journal of Urban and Regional Research 28 (1), pp. 107-120.
  2. Budzich-Szukała U., 2008: Program LEADER w Polsce - sposób na aktywizację wsi. [w:] Wilkin J.. Nurzyńska I. (red.): Polska Wieś 2008 Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa, s. 120.
  3. Duczkowska-Małysz K., 2007: Zmiany są nieuchronne. Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem perspektywie 2014-2020. Nowe Życie Gospodarcze. Dodatek specjalny. Listopad, s. 6-8.
  4. Inicjatywa Leader-pierwsze doświadczenia i szanse rozwoju. FAPA 2006, Warszawa.
  5. Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  6. Leader + Nr 1/2007, FAPA. FAO. CDR, KR1R.
  7. Leader szansą dla polskiej wsi. FAPA 2008. Warszawa.
  8. Leader. Budowanie potencjału społecznego. FAPA 2008, Warszawa.
  9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  10. Sektorowy Program Operacyjny (SPO) Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu