BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grepay Nassar Ali (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
The Main Factors Affecting Poultry Production in Libya
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 4, s. 43-49, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Przemysł drobiarski, Hodowla drobiu, Produkcja
Poultry industry, Poultry farming, Production
Note
streszcz., summ.
Country
Libia
Libya
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie i ocena wybranych aspektów produkcji drobiu w Libii. Duże znaczenie tej produkcji jest uwarunkowane zarówno czynnikami technologicznymi jak i ekonomicznymi. Wśród czynników determinujących produkcję drobiu w Libii wskazano na trzy najważniejsze, jakimi są: zastosowanie odpowiednich pasz, dobór kurczaków oraz opieka weterynaryjna. Właściwie żywienie drobiu decyduje w dużej mierze o opłacalności produkcji. Ponadto wpływa nie tylko na uzyskiwaną wielkość, ale też jakoś produkcji. Kolejnym, podstawowym uwarunkowaniem opłacalności produkcji jest dobór odpowiednich gatunków kurcząt oraz odpowiednie ich żywienie. W chowie kurcząt bardzo ważną rolę odgrywa właściwa opieka weterynaryjna. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyze and present some selected issues of poultry production in Libya. There were presented technological as well as economic factors that cause poultry production is very important. Poultry production in Libya is conditioned by feeding process, selection of chicks and veterinary health care. Feeding process is a very important factor upon which production efficiency depends. It influences not only the quantity of poultry production but also the quality of it. Poultry breeding process depends on the quality of veterinary health care for chicks (breading material) and feed processing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Khalid A.A., 1983: The excellent origins for meat and egg production. Dewan Publishing House, Baghdad.
  2. British poultry science, An international Journal, vol 47 N° 3 June 2006.
  3. Abdel-Baqi F., 1995: Feed stuff production in Libya and its relation with food security. Scientific assembly about food security and possibilities of its realization, Misratah, Libya 28-29/12/1995.
  4. Food and Agriculture Organization, Food Balance sheet, Rome, various volumes.
  5. Food and Agriculture Organization, Production year-book, Rome, various volumes.
  6. Food and Agriculture Organization, Animal Production and Animal Health.
  7. G.S.P. Libyan Arab Jamahiriya, the General Authority for informatio", the external trade statistics, Tripoli 2006.
  8. Hamdi M. A., 1987: An Analytical study for poultry production in Tripoli region, PH. D thesis in agricultural science, El Mansoura University, Faculty of Agriculture, Egypt.
  9. Pym, R. A., 1990: Nutritional genetics, in Crawford R. D (ED) poultry breeding and genetics, Amsterdam, El sevier.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu