BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokarski Stefan (Uniwersytet Gdański), Nisiewicz Przemysław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Ekonomiczno-społeczne aspekty kryzysu na Łotwie
Economic and Social Aspects of the Crisis in Latvia
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/1, s. 543-551, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Uwarunkowania transformacji gospodarki, Strefa euro, Pożyczki, Integracja gospodarcza państw z UE
Financial crisis, Determinant of economic transformation, Eurozone, Loans, Economic integration with the EU countries
Note
streszcz., summ.
Country
Wyspy Kanaryjskie
Canary Islands
Abstract
Łotwa to od roku 2004 jeden z najmniej liczebnych krajów Unii Europejskiej. Kraj o powierzchni 64 589 km2 zamieszkuje 2,2 min osób co powoduje gęstość zaludnienia 35 osób/ km2. Jeszcze do niedawna Łotwę nazywano "bałtyckim tygrysem", ponieważ była jedną z najprężniej, w ciągu kilku ostatnich lat, rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej. Według analityków rosyjskiego Centrum Badań Strategicznych, obecnie dług sektora publicznego oraz łotewskich gospodarstw domowych wynosi około 40 mld USD, co stanowi równowartość około 130 proc. rocznego PKB. Eksperci oceniają, że w tej sytuacji, najpóźniej po dwóch latach na Łotwie zacznie się masowe bankructwo gospodarstw domowych, co w wyniku może doprowadzić też do bankructwa państwa. Aby temu zapobiec rząd łotewski posiłkuje się pożyczką z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej zaciągniętą w grudniu 2008 roku w wysokości 7,5 mld euro. Warunki udzielenia pożyczki obligują Łotwę do programu naprawczego w ciągu 27 miesięcy. Łotwa musi odzyskać wiarygodność u zagranicznych inwestorów aby ponownie chcieli lokować na jej terenie swój kapitał. W tym celu musi koniecznie spełnić wymogi MFW i UE. (abstrakt oryginalny)

In the period from 2003 - 2007 the economy of Latvia had tremendous growth, with gross domestic product (GDP) increasing by 10.3% and 12.2% in 2007 and 2006, respectively. As a result of overheating, the economy of Latvia has accumulated external vulnerabilities that exacerbate the effects of global financial turmoil: gross external debt has risen above 130% of GDP, the highest among EU new member states, external debt with original maturity below 1 year (including non-resident deposits at call) exceeds 50% of GDP. An additional 12% of GDP in medium- and long-term external liabilities matures in 2009. Latvia is thus very exposed to the risk of a sudden capital stop, solvency concerns relate primarily to the private sector, which has net external debt of 70% of GDP. The public sector is currently a net external creditor, though there is a risk that it will have to assume some private sector liabilities. From September to December 2008, the Bank of Latvia made interventions to buy the Latvian lat in amount of EUR 1.158 bin (around 20% of total reserves). However, the financial system has stabilized, and in 2009 interventions have been negligible. The Latvian lat is fixed to the euro and the Bank of Latvia possesses sufficient reserves to ensure that fluctuations in the LVL/EUR exchange rate do not exceed 1%. The aim of the government of Latvia is to introduce the Euro in no later than 2012. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baza danych EUROSTATU - New Cronos database European Communities, Global Competitiveness Report 2006-2007, EUROSTAT 2007.
 2. Cotis J.P.(2005) Zrozumieć wzrost gospodarczy. Analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie branży i poziomy firmy, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków.
 3. Czarczyńska A.(2006), Zróżnicowanie poziomów konwergencji gospodarczej w rozszerzonej Unii Europejskiej, Wspólnoty Europejskie, nr 9.
 4. Matkowski Z.(2003), Sytuacja gospodarcza krajów postsocjalistyczny - ekonomiczne i społeczne efekty transformacji, Ekonomista, nr 6.
 5. Matkowski Z., Próchniak M.(2006), Real Economic Convergence in the EU Accession Countries, International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, lipiec-sierpień, vol. 1-3.
 6. Nisiewicz P.(2006), Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej w regionie przygranicznym [w:] Dudziak M.J. [red.]: Region - Euroregion -Wspólna Europa. Kulturowo - społeczne wymiary pogranicza na przykładzie Euroregionu ,,Pro Europa Viadrina". Euroregion Pro Europa Viadrina, Gorzów Wlkp.
 7. Nisiewicz P., Głodek Z., Dudziak M.J.(2006), Globalizacja czy transgraniczność? Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej w regionie przygranicznym, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie, Gorzów.
 8. Noga M., Stawicka M.K. (2009), Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa.
 9. Pawłowicz L.(2005), Strategia Lizbońska - założenia i ich realizacja [w:] Bieliński J. [red.]: Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki. Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa.
 10. Rapacki R (2009), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 11. Raport Konwergencja i dywergencja w skali świata. Indeks Economic Freedom of the World, Instytut Frasera 2006.
 12. Ruszkowski J., Górnicz E., Żurek M.(2004), Leksykon integracji europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Stępień-Kuczyńska A.(2003), Europa Środkowa i Wschodnia wobec współczesnych wyzwań integracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ludzkiego, Łódź.
 14. Szewczuk A., Filipiak B., Kogut M., Zioło M.(2005), Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 15. Teichmann E., Weresa M.A. [red.]: Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi: pierwsze doświadczenia współpracy, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 16. Wojtaszczyk K. A. (2005), Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej, Ojicyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu