BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winkler Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Job Descriptive Index i Job Diagnostic Survey jako narzędzia badania satysfakcji z pracy
The Job Descriptive Index and Job Diagnostic Survey as Tools for Measuring Job Satisfaction
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 801, s. 79-93, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Praca, Zadowolenie z pracy, Badanie satysfakcji, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Psychologia organizacji, Kluczowi pracownicy
Labour, Job satisfaction, Satisfaction research, Human Resources Management (HRM), Psychology of organisation, Key employees
Note
summ.
Abstract
Zwrócono uwagę na potrzebę budowania lojalności wśród pracowników. Przedstawiono charakter zjawiska zadowolenia z pracy. Wskazano również powiązania między poziomem zadowolenia a chęcią pozostania w organizacji, jak również rozwojem i utrzymaniem się postaw prospołecznych wśród osób zatrudnionych w organizacji. Główna część artykułu poświęcona jest dyskusji na temat dwóch narzędzi pomiaru satysfakcji z pracy: Job Descriptive Index i Job Diagnostic Survey.

In this article, the author draws attention to the need to build a level of loyalty among key personnel towards the organisation. He presents the nature of the phenomenon of job satisfaction. He also indicates the links between the level of satisfaction and the desire to remain within the organisation as well as the development and persistence of pro-social attitudes among people employed in the organisation. A major part of the article is devoted to a discussion of two tools from measuring job satisfaction: The Job Descriptive Index and Job Diagnostic Survey. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. [2001], Zarządzanie zasobami ludzkimi, OE-ABC, Kraków.
 2. Bańka A. [2000], Psychologia organizacji [w:] Psychologia - podręcznik akademicki. Tom 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk.
 3. Bearden W.O., Netemeyer R.G. [1999], Handbook of Marketing Scale: Multi-item Measures for Marketing and Consumer Behaviour Research, Sage Publications, Inc., London.
 4. Egan T.M., Yang B., Bartlett K.R. [2004], The Effects of Organizational Learning Culture and Job Satisfaction on Motivation to Transfer Learning and Turnover Intention, „Human Resources Development Quarterly”, vol. 15 (3).
 5. Fields D.L. [2002], Taking the Measure of Work. A Guide to Validated Scales for Organizational Research and Diagnosis, Sage Publications Inc., Thousend OaksLondon-New Delhi.
 6. Glisson Ch., Durick M. [1988], Predictors of Job Satisfaction and Organizational Commitment in Human Service Organizations, „Administrative Quarterly”, nr 33 (1).
 7. Gordon J.R. [1987], A Diagnostic Approach to Organizational Behavior, Allyn and Bacon, Inc., Boston-London-Sydney-Toronto.
 8. Küskü F. [2003], Employee Satisfaction in Higher Education: the Case of Academic and Administrative Staff in Turkey, „Career Development International”, vol. 8 (7).
 9. Lam S.K.S. [1995], Quality Management and Job Satisfaction, „The International Journal of Quality & Reliability Management”, vol. 12 (4).
 10. Locke E.A. [1976], The Nature and Causes of Job Satisfaction [w:] Handbook of Industrial and Organizational Psychology, red. M.D. Dunnette, Rand McNally, Chicago.
 11. Makin P., Cooper C., Cox Ch. [2000], Organizacja a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa.
 12. Reber A.S. [2002], Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 13. Roznowski M. [1989], Examination of the Measurement Properties of the Job Descriptive Index with Experimental Items, „Journal of Applied Psychology”, nr 74 (5).
 14. Schneider D.S., Vaught B.C. [1993], A Comparison of Job Satisfaction between Public and Private, „Public Administration Quarterly”, vol 17 (1).
 15. Spector P. [1997], Job Satisfaction. Application, Assessment, Causes and Consequences, Crisp Publication Inc., USA
 16. Ting Y. [1997], Determinants of Job Satisfaction of Federal Government Employees, „Public Personnel Management”, nr 26 (3).
 17. Yeager S.J., Dimensionality of the Job Descriptive Index, „Academy of Management Journal” 1981, vol. 24 (1).
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu