BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winkler Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Palka Jakub (Dom Kredytowy NOTUS / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Ranga i wyznaczniki zaufania w badaniu opinii pracowników
The Status and Determinants of Trust in Research on Employee Attitudes
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 801, s. 95-114, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Praca, Opinia pracowników, Badanie opinii, Stosunki międzyludzkie, Komunikowanie interpersonalne, Zaufanie
Labour, Employees' opinion, Opinion research, Interpersonal relationship, Interpersonal communication, Trust
Note
summ.
Abstract
Zdaniem autorów niniejszego opracowania zaufanie stanowi także czynnik liczący się z punktu widzenia wiarygodności danych otrzymanych z sondaży przeprowadzonych w obrębie organizacji. Zamiarem autorów niniejszego opracowania jest przybliżenie kwestii zaufania w kontekście badań opinii pracowników. (fragment tekstu)

In this article, the authors draw attention to importance of the category of trust for interpersonal relations within organisations. They present the factors that shape this category within organisations and the myths that are often associated with it. Next, the authors tackle the issue of researching employee attitudes as well as the variables which, in light of the subject literature, can determine the quality of the results obtained within the framework of such research. A major part of the article is devoted to discussing the results of the conducted pilot survey. This survey made it possible to gain an initial view of the importance of the factors discussed in the article, which are linked to the method by which the research was conducted and the trust shown by the respondents to the research process itself and to the people conducting the research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Berłowski P. [2003], Kopalnia wiedzy, czy puszka Pandory?, „Personel”, nr 11.
  2. Covey F., Cywińska A. [2007], Wartości amerykańskie w Europie Środkowej i Wschodniej, http://www.franklincovey.pl/Zaufanie.pdf, podano: 06.04.
  3. Kaczyńska-Maciejowska R. [2003], Pytanie o zdanie - czyli jak przeprowadzać badanie satysfakcji pracowników w firmie, „Personel”, nr 11.
  4. Kołodziejski S., Krokowska J., Kaźmierski M. [2002], Badanie opinii personelu. Błędy w sztuce po stronie zleceniodawców badań, „Personel”, nr 24.
  5. Kołodziejski S., Krokowska J., Kaźmierski M. [2003], Badanie opinii personelu. Błędy w sztuce po stronie wykonawców badań, „Personel”, nr 1.
  6. Kronika Senacka - 4 kwietnia 2002, „Diariusz Senatu RP” 2002, nr 12.
  7. Lewicka-Strzałecka A. [2003], Zaufanie w relacji konsument - biznes, „Prakseologia”, nr 143.
  8. Lewicki R.J., McAllister DJ., Bies R.J. [1998], Trust and Distrust: New Relationships and Realities, „Academy of Management Review”, vol. 23, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu