BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makowiec Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Strategia "błękitnego oceanu" i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstwa
The "Blue Ocean" Strategy and its Impact on Enterprise Development
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 801, s. 127-143, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Strategia zarządzania, Rozwój przedsiębiorstwa, Konkurencja, Przewaga konkurencyjna
Management strategy, Enterprise development, Competition, Competitive advantage
Note
summ.
Abstract
Zmieniające się dynamiczne otoczenie przedsiębiorstw sprawia, że niezbędne jest ciągłe przewidywanie przyszłości i dostosowanie się do zmian panujących w otoczeniu. Strategią działania, która w odmienny nieco sposób traktuje konkurencję, poprzez zaniechanie walki z nią, jest strategia „błękitnego oceanu”. Opiera się ona na podejściu zasobowym w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przedstawiono wpływ strategii zarządzania na funkcjonowanie współczesnych organizacji. Zaprezentowano kluczowe podejście do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

In this article, the author presents the impact of management strategies on the operation of modern organisations. He presents model for building an organisation’s strategy. The author presents the key premises of the resource approach to enterprise management. This introduces his discussion of the Blue Ocean Strategy developed by W. Chan Kim and Renée Mauborgne, which relates to the resource approach to formulating strategies, in which much emphasis is placed on unique skills and key competences. In the article, the author presents the main premises of the Blue Ocean Strategy and its formulation. This strategy is a systematic approach to making competition redundant. The prospect of an organisation achieving a leading position and success in future is not the result of beating the competition but rather the result of creating “blue oceans” of free market space that are an excellent environment for growth. The author shows that the introduction of this concept in enterprises is both appropriate and effective. He also describes examples of implementing this concept in Polish enterprises, together with guidelines for managers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blue Ocean Strategy. Nie konkuruj z rywalami! Spraw, aby stali się nieistotni! [2006], „Brief” Magazyn Marketingu i Sprzedaży, nr 2.
 2. Hamel G., Prahalad C.K. [1999], Przewaga konkurencyjna jutra. Strategia przejmowania kontroli nad branżą i tworzenie rynków przyszłości, Business Press, Warszawa.
 3. Karpuś P. [2003], Rola strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. 37, UMCS, Lublin.
 4. Kim W.Ch., Mauborgne R. [2005a], Blue Ocean Strategy, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 5. Kim W.Ch., Mauborgn R. [2005b], Strategia Błękitnego Oceanu, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 6. Krawiec F.F. [2007], Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, Difin, Warszawa.
 7. MBA Kompendium. Nowatorska teoria i praktyka biznesu prosto z najbardziej prestiżowych kursów MBA [2006], R.F. Bruner, M.R. Eaker, R.E. Freeman, R.E. Spekman, E.O. Teisberg, S. Venkataraman, Helion, Gliwice.
 8. Obłój K. [2007], Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 9. Perechuda K. [2000], Organizacja wirtualna [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 10. Porter M.E. [1996], What is Strategy?, „Harvard Business Review”, listopad-grudzień.
 11. Remisiewicz M. [2006], Wielki błękit, „Manager Magazin” Edycja Polska, nr 10.
 12. Sudolska A. [2006], Zasoby wiedzy jako strategiczny czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:| Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu