BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słoński Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Stopa zwrotu z kapitału zainwestowango w transakcję wykupu lewarowanego (LBO)
Return on Invested Capital in the Leveraged Buyout Transaction
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 727-735, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Stopa zwrotu kapitału, Wykup lewarowy, Warranty
Return on Investment (ROI), Leveraged buy-out (LBO), Warrant
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono możliwe propozycje rozwiązania problemu zagwarantowania udziału w kapitale własnym w momencie zakończenia inwestycji. Spośród wielu możliwych propozycji wybrano dwie skrajne: a)jednoczesne objęcie akcji i obligacji oraz b) objęcie obligacji (tj. długu podporządkowanego) wraz z warrantami. (fragment tekstu)

The estimation of the rate of return for different groups of investors involved in LBO financing requires specific information about the way the transaction is designed. The subordinated debt with equity kicker is frequently used in the financing process. When equity kicker takes form of warrant, then option pricing theory helps to determine their price and required number of warrants.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Arzac E.R., Valuation for Mergers, Buyouts, and Restructuring, John Wiley and Sons, 2005.
  2. Brealy R.A., Myers S.C., Priciples of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York 1988, s. 281.
  3. Copeland T., Weston J., Shastri K., Financial Theory and Corporate Policy, Person Addison Wesley, Boston 2005, s. 807.
  4. Czeszejko-Sochacki W., Wiśniewski A., Nowosad C., Warranty subskrypcyjne, Twigger SA, 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu