BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowska Ewelina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Pochodne instrumenty pogodowe w zarządzaniu ryzykiem
Weather Derivatives in Risk Management
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 736-743, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Pogodowe instrumenty finansowe, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko pogodowe, Instrumenty pochodne
Weather financial instruments, Risk management, Weather risk, Derivatives
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych rodzajów pochodnych instrumentów pogodowych, a także zaprezentowanie możliwości, jakie stwarzają te instrumenty w procesie zarządzania ryzykiem zmiany pogody w przedsiębiorstwach. (fragment tekstu)

Weather and climate are fundamental drivers of economic activity and financial risk. Weather affects a wide range of industries, including energy, agriculture, insurance, construction, retail, and transport, among others. Weather derivatives are a relatively recent kind of financial products developed to manage weather risks, and currently the weather derivatives market is one of the fastest-growing derivative markets. The development of weather derivatives represents one of the recent trends toward the convergence of insurance and finance. This article presents an overview of weather risks, weather derivatives, and the weather derivatives market, and examines the effectiveness of hedging using these instruments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Brown S.L., Errera S., Trading Energy Futures, Quorum Books, New York 1987.
  2. Cohen J., What Is Weather Risk?, http://www.retailenergy.com.
  3. Michalski G., Kupczyk J., Wpływ ryzyka pogodowego na finansową efektywność przedsiębiorstwa, uczelnia.ae.wroc.pl/admin/visual/download.asp?ID=34247.
  4. Nicor Incorporated, Nicor Reports First Quarter 2000 Earnings, 18 April 2000.
  5. Wiśniewska E., Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWu, Warszawa 2007.
  6. http://www.cme.com.
  7. http://www.cme.com/weather/weather.html.
  8. http://www.jpres.ps.pl/opis.html.
  9. http://www.weatherriskadvisory.com/weather.htm.
  10. http://www.wrma.com.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu