BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Broński Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Ochrona dziedzictwa kulturowego w polityce galicyjskich władz autonomicznych. Zarys problematyki
An Outline of the Problems in Galician Policy on the Protection of Its Cultural Heritage
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 803, s. 63-80, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Dziedzictwo kulturowe, Autonomia lokalna, Ochrona zabytków
Cultural heritage, Local autonomy, Conservation
Note
summ.
Country
Galicja
Galicia
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest próba otwarcia dyskusji nad problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego w dyskusji i działaniach galicyjskich władz autonomicznych, jak też zasygnalizowanie wpływu na ochronę zabytków czynnika rządowego. Dodatkowym impulsem do zainteresowania się tą tematyką jest również renesans galicyjskości obserwowany w różnych dziedzinach życia mieszkańców Małopolski i Podkarpacia. (fragment tekstu)

The article outlines problems incurred by the autonomous governments of Galicia in their plans and attempts at protecting cultural heritage. Galicia’s membership in the Habsburg Empire determined the plans and policy in the protection of its legacy. However, regaining its autonomy in the 1860s created greater opportunities to work on this area, with Cracow and Lwiv figuring most prominently in the territory. The foremost fundamental barrier limiting the protection of Galicia’s cultural heritage was the lack of funds in the national budget. Nevertheless, Galicia’s government earmarked a small sum every year to inventory and protect selected landmarks. Due to insufficient funds it is essential to integrate historical landmarks with the socio-economic system by locating various institutions within them. It is also important to note that indifference to the fate of historical landmarks was a problem, especially in more rural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Demetrykiewicz W., Finansowanie galicyjskich pomników, Kraków 1886.
 2. Frycz J., Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa 1975.
 3. Hrycak J., Być z Galicji - co to znaczy. Sprawa tożsamości pogranicza, Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków, styczeń-grudzień 2002, R. 11, Kraków 2003.
 4. Kalinka W., Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim, Paryż 1853.
 5. Kozicki W., W obronie kościołów i cerkwi drewnianych, Lwów 1913.
 6. Pamiętnik drugiego Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie, t. 1, Lwów 1890.
 7. Pamiętnik Pierwszego Zjazdu Miłośników Ojczystych Zabytków w Krakowie w dniach 3 i 4 lipca 1911 roku, Nakład Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 1912.
 8. Podręcznik statystyki Galicji, t. 9, Lwów 1913.
 9. Purchla J., Matecznik Polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 1992.
 10. Rocznik statystyki Galicji, R.I, 1886.
 11. Szmygin B., Kształtowanie koncepcji zabytku a doktryny konserwatorskie w Polsce w XX wieku, Lublin 2000.
 12. Szczepanowski S., Nędza Galicji w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego, Lwów 1888.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu