BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Grzegorz (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Influence of the Accounts Receivable Factoring on the Firm Value
Faktoring i jego wpływ na wzrost wartości przedsiębiorstwa faktoranta
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 566-574, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Faktoring, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Factoring, Enterprise value, Value Based Management (VBM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podstawowym finansowym zadaniem zarządzania przedsiębiorstwem jest wzrost jego wartości. Zarządzanie cyklem operacyjnym powinno także przyczyniać się do osiągnięcia tego podstawowego celu. Strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa jest realizowana w warunkach ryzyka i niepewności. Artykuł przedstawia konsekwencje dla firmy, jakie niesie ze sobą zastosowanie faktoringu jako narzędzia skracającego cykl operacyjny i opisuje spodziewane korzyści w zakresie zarządzana wartością przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Steering the operating cycle is counting and he influences the value of the company. Applying the factoring which can also influence is one of methods of shortening this cycle for curbing the operating risk but because of that for lowering rates of the cost of capital financing the enterprise. The basic financial purpose of an enterprise is maximization of its value. Operating cycle management should also contribute to realization of this fundamental aim. The enterprise value creation strategy is executed with a focus on risk and uncertainty. This paper presented the consequences for the firm that can result from changes in operating cycle and operating risk that are related to using factoring as instrument to short target operating cycle of the firm and advantages resulting in risk reduction caused by transferring it to factor. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grzywacz J., The Factoring (in Polish: Faktoring), Difin, Warsaw 2001.
  2. Hundley G., Jacobson C.K., Ho Park S., Effects of profitability and liquidity on r&d intensity: Japanese and U.S. companies compared, "The Academy of Management Journal" 1996 vol. 39, no. 6.
  3. Kalberg J.G., Parkinson K.L., Corporate Liquidity: Management and Measurement, IRWIN, Home-wood 1993.
  4. Pluta W., Michalski G., Short-term Capital Management (in Polish: Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem), C.H. Beck, Warsaw 2005.
  5. Sierpińska M., Wędzki D., Managing the Financial Liquidity in the Enterprise (in Polish: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie), WN PWN, Warsaw 2002.
  6. Sizer J., Some implications for operational research in the area of inflation as it affects a company's profitability and liquidity, "Operational Research Quarterly" (1970-1977), vol. 28, no.1, Part 2, 1977, pp. 125-137.
  7. Skowronek-Mielczarek A., Sources of Financing the SME (in Polish: Małe i średnie przedsiębiorstwa: źródła finansowania), C.H. Beck, Warsaw 2003.
  8. Słoński T., Financing Current Financial Decisions (In Polish: Finansowanie działalności bieżącej), [in:] SME Finance (in Polish: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw), W. Pluta (ed.), PWE, Warszawa 2004.
  9. Stecki L., The Factoring in the Commercial Practice (in Polish: Faktoring w praktyce handlowej), Dom Organizatora TNOiK, Toruń 1995.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu