BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefański Artur (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Prognozowanie finansowe w przedsiębiorstwach - z doświadczeń banków w Polsce
Financial Forecasts of Enterprises - From the Experience of Banks in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 753-760, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Prognozowanie, Polityka kredytowa banków
Financial analysis of enterprise, Forecasting, Credit policy of banks
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania była próba ustalenia, jak często projekcje finansowe przedsiębiorców towarzyszą składanym w banku wnioskom kredytowym, oraz ocena stopnia ich zgodności z faktycznymi wynikami osiąganymi przez przedsiębiorców. W tym celu przeprowadzono badanie, którym objęto 60 wniosków kredytowych złożonych przez przedsiębiorców w 2005 roku w 4 bankach działających w Poznaniu. Prognozy finansowe przedsiębiorców na 2006 roku zostały następnie porównane z rzeczywistymi wynikami tych samych przedsiębiorstw osiągniętymi w 2006 roku. (fragment tekstu)

Financial analysis in banking practice is vital from the point of view of credit rating and credit risk as well. To estimate them banks use, among others, financial forecasts of enterprises. The experience of banks in Poland shows that there are significant differences between the forecast and achieved financial figures. The study shows which forecasting assumptions should be thoroughly verified by banks before making credit decision in order to reduce the level of credit risk in banks.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Janc A., Bank jako źródło finansowania działalności rozwojowej podmiotów gospodarczych, [w:] Dostosowanie metodyki oceny efektywności inwestycji do standardów światowych, red. H. Gawron, AE, Poznań 1995.
  2. Kuryłek W., Modelowanie ryzyka portfela kredytowego, "Bank i Kredyt" 2003 nr 6.
  3. Sabuhoro A., Stefański A., Modele prognozowania zagrożenia finansowego na tle oceny ryzyka przez banki, [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica - Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock-Łódź 2006.
  4. Saunders A., Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
  5. Stefański A., Zdolność kredytowa podmiotów gospodarczych a ryzyko kredytowe. Analiza finansowa w praktyce bankowej, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1042, AE, Wrocław 2004.
  6. Tokarczuk P, Wprowadzenie do sposobów pomiaru ryzyka kredytowego, [w:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, tom II, Bankowość, materiały konferencyjne, Poznań 14-17 września 2000 r., AE, Poznań 2000.
  7. Wiatr M.S., Kierunki zmian polskiego systemu szacowania ryzyka kredytowego -próba oceny, "Bank i Kredyt" 2004 nr 1.
  8. Zachorowska A., Wielogórska D., Efektywność nowoczesnego systemu zabezpieczeń przed ryzykiem kredytowym, [w:] Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, materiały z konferencji nt. "Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - problemy na progu XXI wieku", red. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2001.
  9. Zaleska M., Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego, Twigger, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu