BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smolbik-Jęczmień Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wybrane determinanty rozwoju kariery zawodowej absolwentów
Chosen Factors Determining Graduate's Professional Career Development
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 43, s. 462-470, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji
Keyword
Kariera zawodowa, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Wyniki badań
Professional career, University graduate employment, Research results
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono część wyników badania ankietowego losów zawodowych absolwentów - uczestników Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów zorganizowanego w październiku 2007 r. z okazji sześćdziesięciolecia Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jednym z istotnych celów badania było uzyskanie informacji na temat przebiegu kariery zawodowej badanych absolwentów, a zwłaszcza podstawowych uwarunkowań ich rozwoju zawodowego, analizy przejawianego systemu wartości i oczekiwań wobec pracy oraz własnego zaangażowania w realizację swojej kariery zawodowej. (fragment tekstu)

The purpose of this study is to present chosen factors determining the professional career of graduates of Wroclaw University of Economics. A special attention is paid to external factors which do not depend on an individual and which give a chance or pose a threat to career development, as well as internal factors which can be found in everybody and which may make the process easier or more difficult. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Adamiec M., Kożusznik В., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor-Kreator-Inspirator, AE, Katowice 2000.
  2. Jasiński Z., Smolbik-Jęczmień A., Sytuacja kryzysowa przedsiębiorstwa a rozwój kariery zawodowej pracowników, [w:] Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym", red. L. Zbiegień-Maciąg, E. Beck, AGH, Kraków 2006.
  3. Smolbik-Jęczmień A., Czynniki wpływające na kształtowanie kariery zawodowej pracownika, [w:] Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, red. P. Pawnik, L. Zbiegień-Maciąg, AGH, Kraków 2008.
  4. Smolbik-Jęczmień A., Rozwój kariery zawodowej absolwentów, [w:] Losy zawodowe absolwentów WSH, WSE i AE we Wrocławiu. Wyniki badania uczestników jubileuszowego zjazdu absolwentów w 2007 roku, red. Z. Hasińska, UE, Wrocław 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu