BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Namyślak Beata (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Przekształcenia społeczno-ekonomiczne i przestrzenne Wrocławia : na drodze do utworzenia kreatywnej metropolii
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, 2009, s. 71-84, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Gospodarka miasta, Gospodarka przestrzenna, Przemiany społeczne, Rozwój miasta
Urban economy, Spatial economy, Social change, City development
Country
Wrocław
Wroclaw
Abstract
Zanalizowano przemiany w gospodarce miasta, kapitał ludzki i społeczny, przemiany przestrzenne oraz inne wynikające z kreatywności miasta.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Florida R.: Cities and Creative Class. Routledge, New York-London 2005.
  2. Gorzelak G., Smętkowski M.: Rozwój metropolii w gospodarce informacyjnej i znaczenie układu globalnego i regionalnego. "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 2(20).
  3. Kocowska B.: Profil innowacyjny Dolnego Śląska. "Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 1(27).
  4. Kowalewski A.: Przez metropolie do dobrobytu. "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 1(19).
  5. Namyślak B.: Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. Red. A. Kowalczyk (w druku).
  6. Zipser T.: Metropolia wrocławska - między "stylem" a "równowagą" [w:] Kształtowanie ładu przestrzennego polskich metropolii w proces transformacji ustrojowej III RP. Red. J. Kołodziejski, T. Parteka. Biuletyn KPZK. PAN, Warszawa 2001, nr 193.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu